04.11.2016

Asiakirjapyyntö - Huomautus - Käräjäoikeus

Käräjäoikeus menetteli julkisuuslain ja henkilötietolain vastaisesti

Asianajotoimisto oli puhelimitse pyytänyt käräjäoikeudelta erään rikosasian julkiset diaaritiedot, jotka sisälsivät yli kahdensadan asianomistajan henkilötietoja. Asianajotoimisto oli esittänyt pyyntönsä perusteeksi sen, että se edusti entuudestaan jo useita asianomistajia. Käräjäoikeus oli luovuttanut diaaritiedot asianajotoimistolle pyynnön mukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeudenkäyntiä koskevat perustiedot ovat lähtökohtaisesti oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 4 §:ssä säädetyin tavoin julkisia. Suostuessaan sellaisenaan asianajotoimiston esittämään laajan rikosasian asianomistajien henkilö- ja osoitetietoja koskevaan tietopyyntöön käräjäoikeus oli kuitenkin jättänyt arvioimatta asianomaisen henkilörekisterin henkilötietojen luovuttamiselle henkilörekisterilainsäädännössä säädettyjä rajoitteita. Käräjäoikeus oli tietojen luovuttamiseen sellaisenaan suostuessaan itse asiassa jättänyt henkilötietolain säännökset kokonaan huomioon ottamatta.

Vaikka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun yleislain, oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun erityislain sekä toisaalta yksityiselämän suojan ja muiden yksityisyyden suojaa turvaavien perusoikeuksien toteuttamiseksi säädetyn henkilötietolain tarkoitusta ja soveltamisalaa koskevat kysymykset ovat tietyiltä osin toteutettu oikeudellisesti vaikeaselkoisella tavalla, kyseisen lainsäädännön oikeanlaista soveltamista tämäntyyppisessä henkilörekisterilainsäädännön peruskysymyksiä koskevassa asiassa voitiin apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan edellyttää.

Käräjäoikeudesta tapahtuneen tietojen luovuttamisen seurauksena kantelija oli saanut asianajotoimistolta kirjeen, jossa kerrottiin, että käräjäoikeuden tietojen mukaan hänet oli merkitty asianomistajaksi erääseen juttuun eikä hänellä ollut avustajaa. Asianajotoimiston yhteydenoton jälkeen kantelija teki käräjäoikeudelle asiakirjapyynnön, jossa hän pyysi kopiot kaikista niistä asiakirjoista, joiden mukana hänen tietonsa olivat päätyneet asianajotoimistolle. Asiakirjapyyntöön vastannut käräjätuomari tarjosi vain osaa pyydetystä aineistosta. Käräjäoikeudessa katsottiin, "ettei ole soveliasta" toimittaa edes jutun asianomistajalle täydellistä listausta henkilöiden tarkoista osoitetiedoista ja henkilötunnuksia. Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei käräjäoikeus ollut menetellyt asiassa julkisuuslain mukaisesti. Menettelyn moitittavuutta kantelijaan nähden korosti se, että asianajotoimiston omia tarkoituksiaan varten tekemään tietopyyntöön oli suostuttu pyynnön mukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjäoikeudelle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.