31.10.2016

Neuvonta - Potilas - Terveydenhuolto

Kunnan puutteellinen neuvonta hammashoidon järjestämisessä

Kunta oli ulkoistanut suun terveydenhuollon palvelut kokonaan yksityiselle terveydenhuoltoyritykselle. Kantelijalla oli todettu proteettisen hammashoidon tarve, joka oli luonteeltaan niin vaativaa, että tarvitsi erikoishammaslääkärihoitoa. Kunnan terveyskeskuksen suun terveydenhuollosta oli yhteisymmärryksessä kantelijan kanssa annettu hänelle mukaan saate, jotta hän omakustanteisena hankkisi hoitosuunnitelman lähimmältä protetiikkaan erikoistuneelta hammaslääkäriltä toisesta yksityisestä terveydenhuoltoyrityksestä. Hoitosuunnitelman laatimisen jälkeen oli kuitenkin päätetty hoitaa potilas terveyskeskuslähtöisesti ohjaamalla hänet kunnan suun terveydenhuoltoa hoitavan terveydenhuoltoyrityksen toimipisteeseen. Kantelija arvosteli tätä ratkaisua. Kysymys, miksi terveyskeskus ei ollut ensisijaisesti lähettänyt potilasta jo hoitosuunnitelman tekovaiheessa tähän toimipisteeseen, jäi aluehallintoviraston lausunnon ja saatujen selvitysten perusteella epäselväksi. Aluehallintovirasto katsoi lausunnossaan, että potilaalle annettava informaatio hoidon kokonaistoteutuksesta oli jäänyt oleellisilta osin puutteelliseksi ja että terveyskeskus oli protetiikkahoidon tarpeellisuuden arviointivaiheessa menetellyt epäjohdonmukaisella tavalla. Hoitosuunnitelma ja sen laatiminen on kuitenkin kiinteä osa kokonaishoitoa.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että terveyskeskuksen epäjohdonmukainen toiminta ja puutteellinen informaatio olivat aiheuttaneet kantelijalle epätietoisuutta hänen erikoishammaslääkäritasoisen hoitonsa toteuttamistavasta ja -paikasta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, kuten aluehallintovirastokin, että potilasinformaatio on tärkeä osa potilaan kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista. Näin ollen puutteellisesti toteutunut potilasinformaatio hoidon ja hoitosuunnitelman toteutuksesta vahvistivat potilaan epätietoisuutta valinnanvapauden laajuudesta ja edelleen vaikeuttivat kokonaisvaltaisen hoitoketjun toteutumista.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti terveyskeskuksen vastaavan hammaslääkärin huomiota potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaiseen potilaan tiedonsaantioikeuden toteuttamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.