28.10.2016

Esteellisyys - Hyvä hallinto - Viipyminen

Käsittelyn viipyminen ja esteellisyysväitteen ratkaiseminen

Kanteluasian käsittely konkurssiasiamiehen toimistossa oli kestänyt lähes kolme vuotta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kyseisen varsin monia oikeudellisesti merkittäviä kysymyksiä sisältävän ja asiallisesti moniulotteisen kanteluasian käsittelyssä ei missään yksittäisessä vaiheessa tahallisesti viivytelty. Apulaisoikeuskansleri totesi kuitenkin päätöksessään, että asian kokonaiskäsittelyaika oli muodostunut varsin pitkäksi ja sitä voitiin pitää kohtuuttomana sekä nimenomaan kantelun kohteena olleen konkurssipesän pesänselvittäjän työn kannalta arvostelulle alttiina.

Kantelija oli erääseen toiseen kanteluasiaan konkurssiasiamiehen toimistoon antamassaan selvityksessä esittänyt väitteen asian esittelijänä toimineen konkurssiasiamiehen toimiston ylitarkastajan esteellisyydestä. Konkurssiasiamiehen toimistosta saaduista selvityksistä ilmeni, että esteellisyysväitteeseen ei ollut annettu hallintolain mukaista ratkaisua. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että esteellisyyskysymyksen ratkaisematta jättämistä ei voida pitää hallintolain tarkoittamana ja hyvän hallinnon mukaisena menettelynä. Esteellisyysväitteeseen olisi tullut antaa ratkaisu viipymättä.

Apulaisoikeuskansleri saattoi näkemyksensä esteellisyysväitteen ratkaisemisesta ja kanteluasian käsittelyn kestosta konkurssiasiamiehen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.