07.10.2016

Edunvalvoja - Edunvalvonta - Huolellisuus

Yleinen edunvalvoja teki valituksen myöhässä

Kantelija arvosteli taloudellisia asioitaan hoitamaan määrätyn Helsingin oikeusaputoimiston yleisen edunvalvojan menettelyä. Kantelijan asumisoikeusasunto oli ulosmitattu. Edunvalvoja oli tehnyt ulosmittauksesta valituksen käräjäoikeuteen päämiehen pyynnöstä. Valitus oli tehty siitä syystä, että se lykkäisi asunnon myymistä ja häätöä. Käräjäoikeuden päätöksestä oli valitettu hovioikeuteen, mutta edunvalvoja oli tehnyt valituksen inhimillisen erehdyksen vuoksi liian myöhään. Edunvalvojan selvityksen mukaan kantelijalle oli myöhemmin myönnetty yksityishenkilön velkajärjestely, jonka myötä hän säilyttäisi asuntonsa. Edunvalvojan mukaan kantelijalle ei ollut aiheutunut vahinkoa edunvalvojan toiminnan johdosta. Edunvalvoja oli myöntänyt virheensä päämiehelleen ja pahoitellut asiaa. Hän oli myös ilmoittanut, että mikäli päämies haluaa vaihtaa edunvalvojaa, voi hän tehdä hakemuksen edunvalvojan vaihtamiseksi tai edunvalvonnasta vapautumiseksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Asianmukaisuus edellyttää huolellisuutta virkatehtävien hoitamisessa. Holhoustoimesta annetun lain 37 §:n mukaan edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Tässä tehtävässään edunvalvojan tulee tunnollisesti pitää huolta päämiehen oikeuksista ja edistää hänen parastaan.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti päätöksessään Helsingin oikeusaputoimiston yleisen edunvalvojan huomiota huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.