13.09.2016

Hallintolaki - Nimitysmuistio - Virkanimitys

Viranhakuilmoituksen sisältö ja virantäyttömenettely

Kantelija oli hakenut verotoimistossa avoinna ollutta veroasiantuntijan virkaa, jota koskeneen hakuilmoituksen mukaan hakijalta odotettiin lisävalmiutena muun ohessa soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Virkaan oli valittu yo-merkonomi.

Kanteluasian tutkinnassa ei ollut ilmennyt, että viran täyttämistä koskevassa päätöksenteossa olisi käytetty väärin harkintavaltaa. Menettelyn osalta apulaisoikeuskansleri piti kuitenkin virheellisenä sitä, että virantäyttöprosessissa, konkreettisesti virantäyttömuistiossa, ei ollut lainkaan perusteltu sitä, miksi hakuilmoituksessa lisävalmiutena mainittua korkeakoulututkintoa ei ollut otettu haastateltavien valinnassa ja varsinaisessa virkavalinnassa ansiona huomioon. Hakijoiden välisessä ansiovertailussa ja hakijakohtaisessa pätevyysarvioinnissa tulee pystyä avoimesti ja objektiivisesti perustelemaan, millä tavoin hakuilmoituksessa mainitut lisävalmiudet - kuten tässä tapauksessa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto - on otettu hakijoiden ansiona huomioon.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri totesi, että koska hakuilmoituksessa mainittua ylempää korkeakoulututkintoa ei ollut virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta katsottukaan hakijoille ansioksi luettavaksi lisävalmiudeksi, hakuilmoituksen muotoiluun odotetun koulutustason osalta olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota viranhakua etukäteen suunnitellessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.