08.09.2016

Hyvä hallinto - Lastensuojelu - Neuvonta - Palveluperiaate

Sosiaalipäivystyksen menettely lastensuojeluilmoituksen kirjaamisessa

Kantelija oli soittanut kaupungin sosiaalipäivystykseen tyttärensä asiassa ja halunnut tehdä lastensuojeluilmoituksen. Myöhemmin oli ilmennyt, että lastensuojeluilmoitusta ei ollut kirjattu. Saadussa selvityksessä ja toisaalta kantelussa ja kantelijan omassa vastineessakin kerrottiin kantelijan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän kanssa käymästä puhelinkeskustelusta ristiriitaisesti. Kantelija on painottanut ilmaisseensa haluavansa tehdä asiassa lastensuojeluilmoituksen. Selvitysten mukaan taas kantelija ei ollut puhelinkeskustelussa ilmaissut tekevänsä asiasta lastensuojeluilmoitusta ja sosiaalityöntekijän oman arvion mukaan puhelinkeskustelun perusteella ei ollut syntynyt perusteita lastensuojeluilmoituksen kirjaamiseen. Asiasta ei ollut saatavissa lisäselvitystä, eikä asiaa ollut käydyn puhelinkeskustelun osalta näin ollen mahdollista varmuudella arvioida.

Apulaisoikeuskansleri totesi asiassa käytettävissä olleen selvityksen perusteella, että kaikkea viranomaistoimintaa säätelevän hallintolain hyvää hallintoa määrittelevien 7 ja 8 §:n mukaisten palvelu- ja neuvontaperiaatteiden mukaista olisi kuitenkin ollut, että kantelijan kanssa puhelinkeskustelun käynyt sosiaalityöntekijä olisi varmistanut, oliko kantelija tarkoittanut tehdä lastensuojeluilmoituksen. Hallintolain mukaisten hyvän hallinnon perusteiden mukaisesti asiakkaan yhteydenoton jäädessä tulkinnanvaraiseksi sen oikea tarkoitus on varmistettava asiakkaalta ja hänelle on tämän jälkeen ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin yhteydenoton johdosta on ryhdytty. Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sosiaalipäivystyksen tietoon lastensuojeluilmoitusten vastaanottamisesta ja kirjaamisesta lausumansa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.