20.05.2016

Aluehallintovirasto - Kantelu - Terveydenhuolto - Viipyminen

Terveydenhuollon kantelun pitkä käsittelyaika aluehallintovirastossa

Kaupungin terveydenhuollon menettelyä koskevan kantelun käsittely aluehallintovirastossa oli kestänyt lähes kaksi vuotta. Selvitystä kaupungilta oli pyydetty vasta vuoden kuluttua kantelun vireille tulosta eikä selvitystä ollut tullut määräaikaan mennessä. Selvitystä oli kiirehditty usean kuukauden kuluttua. Kaupunki ei ollut ilmoituksensa mukaan saanut ensimmäistä selvityspyyntöä.

Aluehallintoviraston mukaan kantelun käsittelyssä tapahtuneiden viivästysten syyt olivat jääneet epäselviksi. Asiaan oli suurelta osin vaikuttanut myös se, että syksyn 2013 ja vuoden 2014 aikana terveydenhuollon kanteluiden käsittely aluehallintovirastossa oli pahoin ruuhkautunut riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi, eivätkä kanteluiden keskimääräiset käsittelyajat olleet tavoitteiden mukaisia.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan asian käsittelyn viipymistä arvioitaessa on otettava huomioon asian käsittelyaikaan vaikuttaneet seikat ja arvioitava, onko mahdollinen viipyminen ollut aiheetonta. Asian käsittelyn ja ratkaisun viipymistä on lähtökohtaisesti arvioitava asiansa vireille panneen asianosaisen aseman ja hänen oikeusturvansa kannalta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kantelun käsittelyaika, lähes kaksi vuotta, oli ollut kohtuuttoman pitkä arvioitaessa sitä sellaisenaan. Selvityksen perusteella pitkään käsittelyaikaan oli vaikuttanut kantelun käsittelyn pysähtyminen sen vireille tulon jälkeen vuodeksi sekä myöhemmin ensimmäisen selvityspyynnön katoaminen ja selvityksen kiirehtiminen vasta usean kuukauden kuluttua. Kanteluiden käsittelyprosessissa tulisi varmistaa, että tällaista kantelun käsittelyn pysähtymistä ei voi tapahtua.

Päätöksen mukaan aluehallintoviraston esittämällä henkilöstöpulalla ei voida perustella pitkää käsittelyaikaa. Viranomaista velvoittava hyvä hallinto edellyttää viranomaisen mitoittavan palvelunsa siten, että asiakkaiden oikeusturva ei vaarannu. Arvioitaessa asiaa kantelijan kannalta ei ollut ilmennyt sellaisia syitä, joiden perusteella kantelun pitkää käsittelyaikaa voitaisiin pitää hyväksyttävänä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti aluehallintoviraston huomiota perustuslain ja hallintolain säännöksiin asioiden viivytyksettömästä käsittelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.