19.04.2016

Syyttäjä - Viipyminen

Käsittelyn viivästyminen syyttäjänvirastossa

Kantelija oli pyytänyt syyttäjänvirastolta esitutkinnan jatkamista asiassa, jossa tutkinnanjohtaja oli päättänyt lopettaa esitutkinnan. Kantelija sai ratkaisun asiaan vasta 10 kuukauden kuluttua, jolloin toinen epäillyistä rikoksista oli jo vanhentunut käsittelyn aikana.

Kantelijan, jolla oli ollut samaan aikaan lukuisia erilaisia asioita käsiteltävänä syyttäjänvirastossa, kirjoitus oli yhdistetty kantelijan muihin asioihin, joissa lisäksi syyttäjät olivat usein vaihtuneet. Koska poliisi oli tehnyt tutkinnan lopettamispäätöksen sillä perusteella, että asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta, päätöstä ei ollut lähetetty syyttäjälle. Jotta kantelun tekijän itsensä syyttäjänvirastoon lähettämällä kirjoituksella olisi voinut olla jokin asiallinen merkitys, kihlakunnansyyttäjän olisi tullut käsitellä asia ja muodostaa käsityksensä siihen ennen syyteoikeuden vanhentumista.

Huomioon ottaen, että johtava kihlakunnansyyttäjä oli kertonut, että syyttäjänvirastossa ryhdytään ilmi tulleen tapahtuman vuoksi selvittämään järjestelmällisesti vireillä olevat asiat syyttäjittäin ja uudistetaan diaarin hakuominaisuudet, apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi laillisuusvalvonnalliseksi toimenpiteeksi kiinnittää syyttäjänviraston huomiota viraston lakiin perustuvaan velvollisuuteen hoitaa virkatehtävät ilman aiheetonta viivytystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.