14.04.2016

Hyvä hallinto - Objektiviteettiperiaate - Tiedotus

Palvelutuotannon tulee olla eriytetty viranomaistoiminnasta

Säteilyturvakeskuksen tehtäviin kuuluu paitsi mm. säteilytilanteen valvominen, säteilyturvallisuutta edistävän tutkimus- ja kehittämistyön tekeminen ja säteilyasioista tiedottaminen, myös toimialaansa soveltuvien asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Kantelussa arvosteltiin radonmittauspalveluiden markkinointia osana radonia koskevaa tiedottamista ja yleisesti asetelmaa, jossa säteilytasoja valvova viranomainen tuottaa itse maksullisia mittauspalveluita ja toimii siten samoilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa.

Säteilyturvakeskuksen radonmittaustoiminta palvelee viranomaisen tiedonkeruuta mm. asuinrakennuksissa käytetyistä rakenneratkaisuista ja radonin torjuntamenetelmistä, minkä vuoksi mittauspalveluiden tuottamista voidaan pitää kiinteämpänä osana viranomaistoimintaa kuin jos palvelutuotanto perustuisi puhtaasti liiketaloudellisiin intresseihin ja olisi selvästi erotettavissa viranomaistoiminnasta. Huomiota tuli kiinnittää siihenkin, että säteilyturvakeskus ei ole asuinhuoneistojen huoneilman radonpitoisuuksia valvova viranomainen.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaistoiminnan tosiasiallinen riippumattomuus ja puolueettomuus tulisi varmistaa ja järjestää toiminta sillä tavoin, että se näyttäytyisi tasapuolisena, riippumattomana ja puolueettomana myös ulkopuolisille. Viranomaisen liiketaloudellinen toiminta tulisi organisaatiossa pyrkiä eriyttämään riittävän etäälle julkisista hallintotehtävistä, jotta viranomaisen roolit eivät sekoittuisi keskenään. Päätöksessä esitetyt näkökohdat saatettiin säteilyturvakeskuksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön tietoon ja huomioon otettavaksi lainsäädännön ja säteilyturvakeskuksen organisaation kehittämistyössä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.