12.04.2016

Hankinta - Kunnallishallinto

Kaupunki laiminlöi hankintalain noudattamisen

Kaupunki oli päättänyt hankkia koulurakennusta koskevan sisäilmatutkimuksen/kuntokartoituksen sen jälkeen, kun rakennuksessa oli jo vuosien ajan havaittu sisäilmaongelmia. Oikeuskansleri oli 7.5.2015 antanut kaupungille huomautuksen viivyttelystä asian hoitamisessa (OKV/1588/1/2013). Koulurakennusta koskeva hankintamenettely otettiin tuolloin erillisenä asiana tutkittavaksi.

Kaupungin antaman selvityksen mukaan työn suorittaja valittiin tarjouksen jättäneistä puitesopimusjärjestelyn perusteella. Selvityksen perusteella jäi kuitenkin epäselväksi, oliko kyseessä ollut varsinainen puitesopimusmenettely. Asiaa koskevan viranhaltijapäätöksen mukaan kysymyksessä olivat tuolloin joka tapauksessa olleet alle 30.000 euron suuruiset kaupungissa toteutettavat sisäilmahankkeet.

Sen sijaan riidatonta oli, että lopullisesta hankinnasta ei ollut tehty kirjallista päätöstä eikä ko. hankkeesta ollut pyydetty erillistä, hankkeen kokonaishintaa sisältävää tarjousta. Hankintapäätös oli selvityksen mukaan tehty kiireellisenä, mutta selvityksen mukaan jäi epäselväksi, milloin täsmällisesti ja minkä menettelyn tuloksena hankinnasta oli sovittu. Myöskään suorahankintaa ei ollut näin ollen perusteltu. Asiasta oli tehty jälkikäteen päätös, jossa todettiin hankkeen tulleen suoritetuksi ja hyväksyttiin asiasta esitetty noin neljän ja puolen sadan tuhannen euron lasku.

Kaupunginhallitus oli 4.5.2015 antanut hankintayksiköilleen täsmentävät toimintaohjeet hankintalain mukaisen menettelyn noudattamisesta jatkossa. Oikeuskansleri otti tämän arvioissaan huomioon, mutta katsoi, että Tilakeskus oli edellä kerrotulla tavalla menetellessään rikkonut sekä hankintalakia että hallintolakia ja antoi tästä syystä sille huomautuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.