11.04.2016

Asiakirjapyyntö - Hyvä hallinto - Poliisi - Viipyminen

Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa

Kantelijan mukaan poliisilaitos ei ollut vastannut hänen asiakirjapyyntöönsä. Selvityksessään poliisi myönsi asiakirjapyynnön jääneen hoitamatta poliisin kantelijalle lähettämää täydennyspyyntöä lukuun ottamatta. Poliisilaitos oli vastannut asiakirjapyyntöön vasta yli kahden kuukauden kuluttua, eli vasta sen jälkeen kun apulaisoikeuskansleri oli lähettänyt kantelun johdosta poliisille selvitys- ja lausuntopyynnön. Asiakirjapyyntöä käsitelleen rikosylikomisarion mukaan syy käsittelyn viivästymiselle oli asian hoitamisen unohtuminen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että poliisilaitos ei ollut käsitellyt asiakirjapyyntöä hyvän hallinnon ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain edellyttämällä tavalla. Poliisilaitos toi selvityksessään toisaalta esille, että kantelija oli pyytänyt saada asiakirjapyynnössä yksilöimänsä asiakirjat nimenomaisesti vain, mikäli hän saisi ne maksutta. Asiakirjoja ei poliisilaitoksen selvityksestä ilmenevin tavoin sinänsä olisi voitu toimittaa kantelijalle maksutta. Poliisin olisi apulaisoikeuskanslerin mukaan kuitenkin tullut viipymättä selvittää, olivatko kantelijan pyytämät asiakirjat tälle maksuttomia. Vaikka kantelija halusikin asiakirjat vain niiden ollessa hänelle maksuttomia, tästä maksuttomuuden edellytysten täyttymättömyydestä olisi myös tullut kantelijalle viipymättä ilmoittaa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti asiakirjapyyntöä käsitelleen rikosylikomisarion huomiota asiakirjapyynnön käsittelemisestä lausumaansa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.