13.04.2016

Esitutkinta - Päätös

Esitutkintapäätöksen puutteellisuus

Kantelijan tiedoksi saamassa esitutkintapäätöksessä oli sen sisältämää ratkaisua kuvattu vain toteamuksilla "Toimenpide suoritettu" ja "Tieto välitetty asiaa hoitaville". Päätöksellä ratkaistua asiaa oli kuvattu päivämäärä- ja paikkakuntatietojen ohella maininnalla "Muu tutkinta". Kantelija arvosteli kantelussaan sitä, että päätöksestä ei käynyt ilmi, mitä asia koski, ja ettei hänelle päätöksen mukana ollut toimitettu muutakaan asiakirjaa, josta asia olisi selvinnyt.

Poliisilta saadun selvityksen mukaan asiassa oli ollut kyse siitä, että kantelija oli lähettänyt poliisille täydennyksen aiempaan tutkintapyyntöönsä. Täydennyksen käsittely oli päätetty poliisilaitoksella siirtämällä se alkuperäisen tutkintapyynnön käsiteltäväkseen saaneelle toiselle poliisilaitokselle.

Esitutkintalain mukaan esitutkintapäätöksestä tulee ilmetä muun ohella asia ja päätöksen sisältö. Päätös oli siten puutteellinen. Pelkästään kyseisen päätöksen tiedoksi saanut kantelija ei ollut siitä saanut tietoonsa, mistä asiasta päätöksessä oli ollut kyse, eikä asian ratkaisua. Poliisin asiassa tekemän ratkaisun luonne huomioon ottaen ei sen kirjallisen muodon puutteellisuus ilmeisesti kuitenkaan ollut vaarantanut kantelijan oikeusturvaa. Asia ei näin ollen antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että oikeuskansleri saattoi päätöksen tehneen rikoskomisarion tietoon käsityksensä päätöksen puutteellisuudesta ja epäinformatiivisuudesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.