12.04.2016

Eduskunta - EU-oikeus - Ministerivaliokunta - Päätöksenteko - Valtioneuvosto - Yleisistunto

Valtioneuvoston kirjelmän viivästyminen

Oikeuskansleri päätti omasta aloitteestaan tutkia valtioneuvostossa noudatetun menettelyn Euroopan komission 27.5.2015 antaman henkilöiden sisäisiä siirtoja koskevan päätösehdotuksen (COM(2015) 286 final) käsittelyssä. Asiassa oli kyse valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistoimintaa EU-asioissa koskevien perustuslain 96 ja 97 §:ien soveltamisesta. PL 96 §:ssä on säädetty valtioneuvostolle oikeudellinen velvoite toimittaa EU:ssa tehty ehdotus viipymättä kirjelmällään (ns. U-kirjelmä) eduskunnalle sen kannan määrittelyä varten. Valtioneuvostolain 12 §:n mukaan kirjelmän antamisesta eduskunnalle päättää valtioneuvoston yleisistunto. PL 97 §:n mukaisen ns. E-kirjeen antaminen ehdotuksesta ei poista velvollisuutta antaa U-kirjelmä niin pian kuin mahdollista.

Komission päätösehdotuksessa oli kyse PL 96 §:ssä tarkoitetusta ns. U-asiasta. Sisäministeriö oli saattanut kyseisen ehdotuksen aikataulusyistä eduskunnan käsiteltäväksi 5.6.2015 perustuslain 97 §:n mukaisella E-kirjeellä, jossa todettiin, että asiassa tullaan ensi tilassa lähettämään eduskunnalle PL 96 §:n mukainen U-kirjelmä. Syynä menettelyyn oli, että ehdotus oli esillä EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston (OSA-neuvoston) kokouksessa 16.6.2015 ja kokousta varten oli tarpeen saada asiaan alustavia kantoja. Oikeuskansleri piti sisäministeriön menettelyä tältä osin perusteltuna.

Sisäministeriössä valmisteltiin asiasta kesäkuun 2015 aikana PL 96 §:ssä tarkoitettu U-kirjelmä, mutta valtioneuvoston kanslian suosituksesta sitä ei viety valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi, vaan asiasta laadittiin sisäministeriössä eduskunnalle PL 97 §:n mukainen E-jatkokirje, joka käsiteltiin EU-ministerivaliokunnassa. Sisäisiä siirtoja koskevaa asiaa käsiteltiin EU:n epävirallisessa OSA-neuvostossa 9.-10.7.2015 ja 20.7.2015, jolloin asiasta saavutettiin poliittinen sopu. Sisäministeriön valmistelema U-kirjelmä vietiin valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi vasta 10.9.2015 ja annettiin eduskunnalle samana päivänä. Ylimääräinen OSA-neuvosto hyväksyi sisäisiä siirtoja koskevan päätöksen 14.9.2015 keskusteluitta.

Oikeuskansleri totesi, että sisäisiä siirtoja koskevan ehdotuksen käsittely on ollut saadun selvityksen perusteella EU:n päätöksenteon nopeatahtisuuden sekä asian luonteen ja poliittisen merkityksen vuoksi valtioneuvostossa haastavaa. Oikeuskansleri piti valtioneuvoston päätöksenteon kannalta ongelmallisena sitä, että perustuslain 96 §:ssä tarkoitettu asia on tuotu valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi niin myöhäisessä vaiheessa, että päätöksenteko asiassa on EU-tasolla edennyt vaiheeseen, jossa jäljellä olevana käsittelyvaiheena on ollut enää asian lopullinen hyväksyminen EU:n OSA-neuvostossa keskusteluitta. Oikeuskanslerin mukaan U-kirjelmän saattamisen valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi ei tule olla toimenpide, jolla pyritään vain muodollisesti täyttämään perustuslain vaatimukset ja jälkikäteisesti hyväksyttämään neuvotteluissa jo esitetyt kannat. Valtioneuvoston U-kirjelmä tulee tuoda valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi valtioneuvoston kannanmuodostuksen kannalta riittävän aikaisessa vaiheessa asian käsittelyvaihe EU-tasolla huomioon ottaen. Tämä on oikeuskanslerin mukaan tärkeää myös asian eduskuntakäsittelyn kannalta.

Oikeuskansleri kiinnitti sisäministeriön ja valtioneuvoston kanslian huomiota vastaisen varalle asiassa esittämiinsä näkökohtiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.