30.03.2016

Harkintavalta - Hyvä hallinto - Ministeriö - Toimivalta - Valtioneuvosto - Virkanimitys

Yhteistoiminta-asiamiehen nimittäminen

Yhteistoiminta-asiamiehestä annetun lain mukaan yhteistoiminta-asiamiehen nimittää valtioneuvosto. Työ- ja elinkeinoministeriö nimitti avoimeksi tulleen viran väliaikaista hoitamista varten virkamiehen yhteistoiminta-asiamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen yli seitsemän kuukauden ajaksi. Ministeriö ilmoitti sen jälkeen viran haettavaksi yli seitsemän kuukauden kuluttua siitä, kun viran haltija oli irtisanoutunut.

Oikeuskanslerin ratkaisun mukaan työ- ja elinkeinoministeriö ei ylittänyt toimivaltaansa nimittäessään yhteistoiminta-asiamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Toimivaltaa koskevissa säännöksissä on kuitenkin tulkinnanvaraisuutta ja ristiriitaisuutta. Tämän vuoksi oikeuskansleri esitti valtioneuvoston kanslialle ja valtiovarainministeriölle harkittavaksi valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriön toimivallan jakoa koskevien säännösten tarkistamista.

Oikeuskansleri katsoi myös, että ministeriö ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa tai käyttänyt sitä väärin tavalla, johon olisi oikeudellisia perusteita puuttua. Harkintavallan käytön ulkoisen uskottavuuden kannalta olisi kuitenkin ollut perusteltua ilmoittaa yhteistoiminta-asiamiehen virka haettavaksi viipymättä sen jälkeen, kun viran avoimeksi tulo oli tullut ministeriön tietoon.

Valtioneuvoston kanslia ilmoitti oikeuskanslerin esityksen johdosta, että se ryhtyy valmistelemaan valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriön toimivaltaa koskevien säännösten muuttamista asiassa esille tulleen tilanteen selkeyttämiseksi. Valtiovarainministeriö ilmoitti, että sen on tarkoitus käynnistää vuonna 2017 valtion virkamieslain kokonaisuudistus, jonka yhteydessä voidaan selvittää säännösten muutostarvetta. Valtiovarainministeriön mukaan myös ministeriön ohjetta virantäytössä noudatettavista periaatteista päivitettäisiin syksyllä 2016 siten, että päätöksessä tarkoitetussa tilanteessa suositeltaisiin avoimen hakumenettelyn käyttöä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.