15.03.2016

Hyvä hallinto - Sairausvakuutus - Sosiaalivakuutus - Viipyminen

Sairauspäivärahahakemuksen käsittelyn viivästyminen

Kantelijan sairauspäivärahahakemuksen käsittely Kansaneläkelaitoksessa oli kestänyt 34 päivää. Hän oli kolmeen kertaan kiirehtinyt hakemuksensa käsittelyä. Kansaneläkelaitoksen selvityksen mukaan sairauspäivärahan käsittelyssä oli ollut keskimääräistä suurempi ruuhka kyseessä olevana ajankohtana ja käsittelyaika oli ollut tavanomaista pidempi. Vakuutuspiiri pyrki selvityksensä mukaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota työjonojen sisältöön ja työjärjestelyihin sekä pitkään viipyneiden hakemusten käsittelyyn. Kantelijan asiassa sairauspäivärahahakemusten käsittelylle asetettu 21 päivän tavoiteaika on ylittynyt.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaista velvoittava hyvä hallinto edellyttää viranomaisen mitoittavan palvelunsa siten, että asiakkaiden oikeusturva ei vaarannu, eikä ruuhkautumisella voida perustella kantelijan sairauspäivärahahakemuksen pitkää käsittelyaikaa.

Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että arvioitaessa asiaa kantelijan kannalta ei ollut ilmennyt sellaisia syitä, joiden perusteella kantelijan sairauspäivärahahakemuksen pitkää käsittelyaikaa voitaisiin pitää hyväksyttävänä erityisesti ottaen huomioon perustoimeentuloa turvaavan sairauspäivärahaetuuden kiireellinen luonne. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota perustuslain ja hallintolain säännöksiin asioiden viivytyksettömästä käsittelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.