11.03.2016

Ely-keskus - Hyvä hallinto - Viipyminen

Palkkatukien maksamisen viivästyminen

Työttömien yhdistyksen puheenjohtaja kanteli palkkatukien maksamisen viivästymisestä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) selvityksen mukaan keskuksen toiminnan käynnistyessä vuoden 2015 alussa maksatushakemusten käsittelyaika oli ollut pahimmillaan jopa 13 viikkoa.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan asian käsittelyn viipymistä arvioitaessa on otettava huomioon asian käsittelyaikaan vaikuttaneet seikat ja arvioitava, onko mahdollinen viipyminen ollut aiheetonta. Asian käsittelyn ja ratkaisun viipymistä on lähtökohtaisesti arvioitava asiansa vireille panneen asianosaisen aseman ja hänen oikeusturvansa kannalta. KEHA-keskuksen esittämällä henkilöstöpulalla ei voida perustella pitkää käsittelyaikaa. Viranomaista velvoittava hyvä hallinto edellyttää viranomaisen mitoittavan palvelunsa siten, että asiakkaiden oikeusturva ei vaarannu. Pitkään käsittelyaikaan oli selvityksen mukaan vaikuttanut myös organisaatiomuutos palkkatuen maksatuksessa. Lisäksi KEHA-keskuksen selvityksessä oli viitattu siihen, että tietojärjestelmien hitauden vuoksi työmäärät olivat lisääntyneet. Selvityksestä ei tarkemmin ilmene, onko kysymys ollut siitä, että atk-laitekapasiteetti, tietoliikennekapasiteetti tai tietojärjestelmien toimintakyky on ollut kasvaneisiin hakemusten määriin nähden alimitoitettua, vai onko mahdollisesti kysymys puutteista tietojärjestelmien suunnittelussa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että muihinkin viranomaispalvelujen hitautta ja päätösten viipymistä koskeviin kanteluasioihin annetuissa viranomaisselvityksissä on uutena piirteenä entistä useammin viitattu viranomaisten käytössä olevien tietojärjestelmien puutteisiin tai toiminnan häiriöihin. Sellaisia voidaan tehtävien ja toimintojen digitalisoinnin alkuvaiheessa pitää jossakin määrin ymmärrettävinä, mutta pidempiaikaisena, asianomaisten työntekijöiden työtä toistuvasti haittaavana ja asiakkaiden asioiden käsittelyä hidastavana ilmiönä asiantilaa ei voida hyväksyä. Kun myös hallinnon asiakkaiden odotetaan tai jossain määrin jopa edellytetään siirtyvän asioimaan yhä yleisemmin digitaalisesti, tilanne on kohtuuton ja nurinkurinen, jos viranomaisten tietojärjestelmien puutteellisuudet toistuvasti haittaavat ja viivästyttävät hallinnon asiakkaan asiointia ja asianomaisen viranomaisen omaakin työskentelyä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että arvioitaessa asiaa kantelijan kannalta ei ole ilmennyt sellaisia syitä, joiden perusteella palkkatukihakemusten pitkää käsittelyaikaa voitaisiin pitää hyväksyttävänä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti KEHA-keskuksen huomiota perustuslain ja hallintolain säännöksiin asioiden viivytyksettömästä käsittelystä.

Kanteluasian merkittävyyteen viitaten apulaisoikeuskansleri kehotti KEHA-keskusta toimittamaan hänelle maksatusalueittaisen selkeän yhteenvetotilaston palkkatukiasioiden kantelun ratkaisuajankohdan käsittelyajoista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.