30.12.2010

Käsittelyaika - Vastaus

Viestintäviraston menettelystä sen käsiteltävänä olevassa asiassa

Viestintävirastossa vireille tullut toimenpidepyyntöä koskeva asia oli korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä palautettu virastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hakijan kanneltua käsittelyn viipymisestä apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi ratkaisussaan, että Viestintävirasto ei vielä ollut antanut päätöstä ja että toimenpidepyynnön käsittelyaika korkeimman hallinto-oikeuden palautuspäätöksestä laskettuna oli hakijan kannalta kohtuuttoman pitkä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti Viestintäviraston esittämiä näkökohtia – muun ohella Kilpailuviraston päätöksen odottaminen - hyväksyttävinä, eikä katsonut virastossa tapahtuneen viivytyksen päätöksenteossa olleen perustuslain 21 §:n tarkoittamalla tavalla aiheetonta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti tärkeänä, että saatuaan sittemmin Kilpailuviraston päätöksen Viestintävirasto tekisi oman päätöksensä mahdollisimman pian.

Hakijan sanotun toimenpidepyynnön käsittelyä koskevaan tiedusteluun Viestintävirasto vastasi yli puolen vuoden kuluttua. Virasto perusteli menettelyään sillä, että se oli joutunut harkitsemaan toimenpiteitään ja että niitä ei ollut vielä loppuun saakka mietitty, kun hakijan tiedustelu tuli. Hakijalle toimitettiin vastaus sitten kun toimenpiteistä oli päätetty virastossa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen muistutti, että hallintolain 23 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. Perustuslain 21 §:ssä säädetty hyvän hallinnon periaate edellyttää yleisemminkin, että viranomaiselle tulleeseen tiedusteluun on vastattava ja että tämän tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa. Velvollisuuteen vastata asianosaisen tiedusteluun ei vaikuta viranomaisen epätietoisuus tulevista toimenpiteistään kysymyksessä olevassa asiassa. Viestintävirasto menetteli siten virheellisesti vastatessaan hakijan tiedusteluun vasta yli puolen vuoden kuluttua.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Viestintäviraston huomiota 1) asianosaisen kannalta kohtuuttoman pitkään vireillä olleen asian kiireellisen ratkaisemisen tärkeyteen, ja 2) velvollisuuteen kohtuullisessa ajassa vastata vireillä olevaa asiaa koskevaan asianosaisen tiedusteluun.

Suomen perustusL 21 §
HallintoL 23 § 2 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.