30.12.2010

Käsittelyaika - Viipyminen

Päätöksenteon viipyminen Kilpailuvirastossa

Kilpailuvirastossa vireille tullut toimenpidepyyntöä koskeva asia oli markkinaoikeuden päätöksellä tammikuussa 2006 palautettu Kilpailuvirastolle uudelleen käsiteltäväksi päätöksessä mainituilta osin. Päätöstä oli noudatettava valituksesta huolimatta, ellei korkein hallinto-oikeus toisin määrännyt. Asiassa ei ollut väitettykään, että korkein hallinto-oikeus olisi määrännyt toisin. Kilpailuviraston olisi siten tullut ryhtyä noudattamaan markkinaoikeuden päätöstä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemästään valituksesta huolimatta. Kilpailuvirasto jätti kuitenkin markkinaoikeuden sanotun määräyksen huomiotta ja katsoi asian tulleen virastossa uudelleen vireille vasta elokuussa 2007 korkeimman hallinto-oikeuden jätettyä viraston valituksen tutkimatta. Toimiessaan mainitulla tavalla virheellisesti Kilpailuvirasto aiheutti toimenpidepyynnön käsittelyn viivästymisen yli puolellatoista vuodella.

Kun Kilpailuvirasto antoi toimenpidepyynnön johdosta päätöksensä 25.10.2010, asian käsittelyajaksi markkinaoikeuden palautuspäätöksestä laskettuna muodostui 57 kuukautta. Kilpailuviraston oli katsottava selvästi laiminlyöneen perustuslain 21 §:ssä säädetyn velvollisuuden käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä. Tämän johdosta apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi Kilpailuvirastolle huomautuksen vastaisen varalle.

Suomen perustusL 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.