27.12.2010

Esitutkinta - Viipyminen

Esitutkinnan viipyminen

Poliisi oli viivytellyt lievää pahoinpitelyä koskevan esitutkinnan toimittamisessa seurauksin, että syyteoikeus ehti vanhentua. Asiassa tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario teki esitutkinnan päätöksen, jonka perustelujen mukaan rikoksen vanhentuminen esitutkinnassa johtui asianosaisten vaikeasta tavoitettavuudesta.

Rikosilmoituksen tekoaikana oli tutkinta-aikaa rikoksen vanhentumiseen jäljellä noin yksi vuosi. Tämä aika olisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan, huomioon ottaen epäillyn rikoksen luonne, pitänyt riittää tutkinnan loppuunsaattamiseen hyvissä ajoin ennen rikoksen vanhentumista. Poliisihallitus oli antamassaan lausunnossa katsonut, että esitutkinnan viipymiseen ei ollut ymmärrettäviä syitä, vaikkakaan esitutkintaa ei ollut viivytelty asiakirjoista saatavan tiedon mukaan tahallisesti. Poliisihallituksen mukaan esitutkinta tulee järjestää siten, ettei tutkittavana olevan teon syyteoikeus pääse vanhentumaan poliisista riippuvasta syystä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi Poliisihallituksen käsitykseen.

Arvioituaan asiaa kokonaisuutena apulaisoikeuskanslerin sijainen harkitsi riittäväksi toimenpiteeksi kiinnittää tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion huomiota edellä mainittuun kannanottoonsa sekä erityisesti esitutkinnan joutuisan suorittamisen merkitykseen vanhentumisuhan alla olevan rikoksen asianosaisten oikeusturvan kannalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.