14.12.2010

Lain vahvistaminen - Voimaantulo

Lain vahvistaminen – lain voimaantuloajankohdan määrääminen

Valtioneuvoston yleisistunnossa oli käsiteltävänä eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen. Eduskunta oli vahvistanut lain voimaantuloajankohdan. Esittelylistaan oli kuitenkin virheellisesti merkitty, että valtioneuvosto esittäisi, että tasavallan presidentti määrää lain voimaantulopäivän. Valtioneuvosto teki päätöksen esittelyn mukaisesti. Virhe havaittiin tasavallan presidentin esittelyn listatarkastuksessa. Tasavallan presidentin esittelyyn menossa ollut esittelylista poistettiin ja valtioneuvoston virheellinen päätös korjattiin valtioneuvoston yleisistunnossa.

Ratkaisussaan oikeuskansleri totesi, että perustuslain 79 §:n 3 momentin mukaan laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Eduskunta voi päättää lain voimaantulosäännöksen sisällöstä lakiehdotuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Eduskunta voi myös jättää voimaantulosäännöksen avoimeksi, jolloin voimaantuloajankohdasta päättää tasavallan presidentti perustuslain 77 §:n mukaisen lain vahvistamisen yhteydessä. Oikeuskansleri totesi, että lain voimaantuloajankohdan määrääminen on merkittävä osa perustuslaissa säädeltyä lainsäädäntöprosessia. Eduskunnan jo päättämästä voimaantuloajankohdasta määrääminen lain vahvistamisvaiheessa ei ole mahdollista, koska kysymys on lainsäädäntövaltaa käyttävän eduskunnan tahdonilmaisusta, johon tasavallan presidentillä ei ole oikeutta puuttua.

Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan myös, että perustuslain 118 §:n 2 momentin perusteella esittelijä vastaa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole pöytäkirjaan lausunut eriävää mielipidettään. Jos asian valmistelussa vastuullinen esittelijä delegoi listan kirjoittamisen valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmän teknisen soveltamisen osalta, esittelijän on tästä huolimatta sisällöllisesti aina tarkastettava lista ennen sen jakamista.

PL 77 §
PL 79 §:n 3 momentti
PL 118 §:n 2 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.