09.12.2010

Esteellisyys - Kansliapäällikkö - Eläketurvakeskus

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön mahdollisuudesta toimia Eläketurvakeskuksen edustajiston puheenjohtajana (STM)

Tärkein periaate arvioitaessa ministeriön ylimpien virkamiesten mahdollisuutta osallistua hallinnonalan yhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin on vakiintuneesti ollut, että ministeriön ylimpien virkamiesten tulee pidättäytyä osallistumasta ministeriön valvontaan kuuluvien yhtiöiden ja muiden yhteisöjen toimintaan, joka voisi vaarantaa myös ministeriön muiden virkamiesten toiminnan puolueettomuutta ja uskottavuutta.

Eläketurvakeskus (ETK) ei ole sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:ssä lueteltu ministeriön toimialan virasto, laitos, toimielin tai yhteisö. Eläketurvakeskus on siitä annetun lain 1 §:n mukainen työntekijäin eläkelain 3 §:n 1 momentissa ja 2 momentin 1 – 6 kohdassa mainituissa työeläkelaeissa tarkoitetun työeläketurvan toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin, jolle kuuluvat lain 2 §:ssä säädetyt työeläketurvan toimeenpanon ja kehittämisen edistämis-, yhteensovittamis- ja yhteistoimintatehtävät sekä tutkimustoiminta.

Eläketurvakeskuksen kolmekymmentäjäseniselle edustajistolle kuuluvat lain 8 §:ssä säädetyt tehtävät. Edustajiston puheenjohtajan asema tai edustajistolle kuuluvat tehtävät eivät sivua valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:ssä säädettyjä ministeriön kansliapäällikön tehtäviä. Kysymys ei siten olisi siitä, että kansliapäällikkö voisi kyseisen luottamustehtävän takia toistuvasti tulla esteelliseksi virkatehtäviinsä.

Eläketurvakeskuksen edustajiston puheenjohtajana 31.12.2010 päättyvänä toimikautena toimii sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteeri ja sitä ennen toimi ministeriön kansliapäällikkö. Asian yhteydessä ei ole ilmennyt seikkoja, jotka antaisivat aihetta sovelletun käytännön uudelleenarvioinnille. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön nimittämiselle Eläketurvakeskuksen edustajiston puheenjohtajaksi ei ole siten oikeudellista estettä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.