15.11.2010

Tiedotus - Tuomioistuin - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Oikeudenkäynnistä tiedottaminen

Käräjäoikeus oli 11.11.2008 antanut oikeudenkäynnistä ennakkoon julkisen tiedotteen. Tiedotteessa oli ilmoitettu käsiteltävä asia (rikosnimike), käsittelyaikataulu ja asian laatu. Asian laadusta oli todettu, että ”syytteen mukaan perheen isä on osin toistuvasti pahoinpidellyt alaikäisiä lapsiaan ja kerran vaimoaan. Perheen isän väitetään syyllistyneen osin yksin ja osin yhdessä perheen äidin kanssa törkeään lastensa seksuaaliseen hyväksikäyttöön useiden vuosien ajan. Perheen isää syytetään myös sukupuoliyhteydestä lähisukulaisen kanssa sekä lapseensa kohdistuneesta raiskauksesta”.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että tiedotteen laatimisella alkavasta rikosoikeudenkäynnistä edistettiin tuomioistuimen toiminnan avoimuutta.

Tuomioistuimen rikosoikeudenkäynnistä ennakkoon antaman tiedotteen tuli kuitenkin olla korostetun neutraali. Huomioon tuli ottaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan säännökset oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä, erityisesti vastaajan syyttömyysolettama ja osapuolten tasapuolisen kohtelun vaatimus.

Käräjäoikeuden antamassa tiedotteessa todettiin asian laadun osalta vain syytteen sisältö. Tiedotteesta ilmeni siten tältä osin vain syyttäjän näkemys asiasta. Tasapuolisuusvaatimus ja vastaajan syyttömyysolettama huomioon ottaen tiedotteesta olisi tullut käydä ilmi myös vastaajan kanta syytteeseen eli mahdollinen kiistäminen ja sen pääperusteet. Näin ollen tiedote oli vastaajan vahingoksi puutteellinen ja epätasapuolinen.

Apulaisoikeuskansleri saattoi tiedotteen laatineen käräjätuomarin tietoon oikeudenkäynnistä ennakkoon annetun tiedotteen sisällöstä esittämänsä näkemykset.

Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.