25.11.2010

Yliopisto - Kieli

Englannin käyttäminen yliopiston opetuskielenä

Kantelussa pidettiin perustuslain vastaisena sitä, että yliopiston tiedekunnan maisterintutkintoon tähtäävän opetuksen opetusohjelmia oltiin muuttamassa englanninkielisiksi.

Apulaisoikeuskansleri katsoi käyneen ilmi, että tiedekunnassa oli englanninkielisiä maisteriohjelmia, mutta kaikkea maisterivaiheen opetusta ei ollut muutettu englanninkieliseksi. Saadun selvityksen mukaan opetuksen ollessa englanninkielistä maisterivaiheen opiskelijoilla oli oikeus esittää kysymyksiä, laatia kirjalliset harjoitustyöt ja vastata tentteihin suomen- tai ruotsinkielellä.

Huomioon ottaen yliopistolle lainsäädännössä - vanhan yliopistolain 9 §:n 4 momentti - annettu laaja harkintavalta, apulaisoikeuskansleri katsoi, että yliopisto ei ollut kantelussa esitetyssä tapauksessa loukannut kielisäännöksiä niin että oikeuskanslerilla olisi perusteita toimenpiteisiin. Hän kuitenkin totesi tässä yhteydessä, että kantelun käsittelyn kuluessa voimaan tulleen uuden yliopistolain vastaava kielisäännös 11 §:n 2 momentissa sisältää selvän lisäyksen aikaisempaan verrattuna. ”--- voi päättää lisäksi muun kielen ---”. Lisäys korostaa entisestään sitä, että yliopiston on turvattava perustutkintojen opetus ja suoritettavuus lakisääteisillä opetus- ja tutkintokielillä.

Apulaisoikeuskansleri saattoi yliopiston tietoon käsityksensä uuteen yliopistolakiin sisältyvän kielisäännöksen merkityksestä. Yliopiston tuli lisäksi toimittaa tieto siitä, miten maisterivaiheen opiskelijoiden tietoon oli saatettu heidän oikeutensa suomen- tai ruotsinkielen käyttöön silloinkin kun opetus oli englanninkielistä.

YliopistoL (645/1997) 9 § 2 mom.
YliopistoL (645/1997) 9 § 4 mom.
YliopistoL (558/2009) 11 § 1 mom.
YliopistoL (558/2009) 11 § 2 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.