16.11.2010

Hätäkeskus

Hätäkeskuspäivystäjän riskinarvio

Pahoinpidelty mies oli nostettu auton kyydistä kerrostalon pihamaalle. Parvekkeelta tapahtumia havainnoinut talon asukas oli soittanut asiasta hätäkeskukseen. Hätäkeskuspäivystäjä oli päätellyt pihalle jätetyn miehen olevan sammunut ja välittänyt tehtävän poliisipartiolle tehtävälajilla päihtynyt henkilö. Hän ei ollut maininnut poliisille ilmoittajan hätäkeskukselle kertomia autoa koskevia tietoja. Mies oli kuollut sairaalassa tajuihinsa tulematta.

Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusyksikkö totesi lausunnossaan, että hätäkeskuspäivystäjän olisi tullut määrätietoisemmin selvittää mahdollista ensihoidon tarvetta ja pyrkiä kysymyksin sulkemaan pois terveydenvaaraa. Lisäksi hätäkeskuspäivystäjän olisi tullut ilmoittaa alueen poliisipartioille soittajan kertomat tiedot tapahtumaan liittyneestä autosta ja henkilöistä. Hätäkeskuspuhelun käsittelyssä oli kokonaisuutena ilmennyt lausunnon mukaan selkeää huolimattomuutta ja virheellisyyttä.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että hätäkeskuspäivystäjän menettelyn arviointi on tapauksessa pitkälti sellaista päivystäjän ammattitaidon arviointia, joka soveltuu paremmin hänen esimiestensä kuin laillisuusvalvonnan tehtäväksi. Hänellä ei ollut perusteita arvioida hätäkeskuspäivystäjän menettelyä toisin kuin hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusyksikkö.

Oikeuskanslerin mukaan on ilmeistä, että hälytystehtäviä on välttämätöntä priorisoida resurssien mahdollisimman tehokkaaksi kohdentamiseksi. Arvio avun kiireellisyydestä on tehtävä hätäkeskuksessa yleensä pelkkien puhelimitse saatujen tietojen varassa. Tehtävä on vaativa eikä virhearvioilta tehtävien priorisoinnissa voitane täysin välttyä. Oikeuskansleri muistutti kuitenkin jo aiemmin esittämästään näkemyksestä, että päihtyneisyys tai sitä koskeva olettama on sellaisenaan oikeudellisesti tarkastellen kritiikille altis peruste määritettäessä kiireelliseen sairaankuljetuksen tai ensihoidon tarvetta. Vaikka hätäkeskuspäivystäjän olettama henkilön päihtymyksestä pitäisi paikkansa, voi henkilö esimerkiksi saamansa sairauskohtauksen tai, tapauksessa kysymyksessä olleella tavalla, häneen kohdistetun väkivallan vuoksi olla kiireellisen hoidon tarpeessa.

Oikeuskansleri kiinnitti hätäkeskuspäivystäjän huomiota päätöksessä esitettyihin näkökohtiin ja lähetti päätöksensä tiedoksi hätäkeskuslaitokselle.

Hätäkeskuslaki 4 §
Valtioneuvoston asetus hätäkeskuslaitoksesta 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.