15.11.2010

Yliopisto - Opiskelija - Määräys

Opiskelijaa koskevan merkinnän poistaminen yliopiston opiskelijarekisteristä

Yliopiston opiskelija teki toukokuussa 2008 filosofian maisterin tutkinnonsuoritusoikeuteen perustuen läsnäoloilmoittautumisen lukuvuodelle 2008 – 2009. Filosofian maisterin tutkinnon hän suoritti kesäkuussa 2008. Sen seurauksena hänen tutkinnonsuoritusoikeutensa ja siten myös opiskeluoikeutensa yliopistossa katsottiin päättyneeksi 31.7.2008. Tämän johdosta sanottu läsnäoloilmoittautuminen poistettiin yliopiston opiskelijarekisteristä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että yliopiston rehtorin 17.1.2008 antaman muun ohella yliopistoon ilmoittautumista koskevan päätöksen mukaan tutkinto-opiskelijan oli lukuvuosittain ilmoittauduttava yliopistoon läsnä olevaksi tai poissaolevaksi. Ilmoittautumisaika alkoi toukokuun 1. päivä ja päättyi elokuun 31. päivä. Voidakseen suorittaa opintoja opiskelijan oli ilmoittauduttava läsnäolevaksi. Rehtorin päätökseen sisältyi tutkinnon suorittamisen vaikutusta lukuvuosi-ilmoittautumiseen koskeva jakso. Siinä määrättiin yksinomaan syyslukukaudella tutkinnon suorittaneen tutkinnonsuoritusoikeuden päättymisestä. Sanotussa jaksossa ei määrätty sellaisen opiskelijan tutkinnonsuoritusoikeuden päättymisestä, joka suoritti tutkinnon kevätlukukaudella niin myöhään, että oli jo säädetyssä ajassa ehtinyt ilmoittautua läsnä olevaksi seuraavaksi lukuvuodeksi. Tällaisen ilmoituksen poistamisesta opiskelijarekisteristä ei ollut määräyksiä.

Rehtorin samasta asiasta 23.4.2010 antamaan uuteen päätökseen oli lisätty määräys ennen lukuvuoden alkua tehdyn lukuvuosi-ilmoittautumisen peruuttamisesta, mikäli opiskelijan tilanne muuttuu siten, että hänellä ei enää ollut tutkinnonsuoritusoikeutta kyseiselle lukuvuodelle. Lisäyksen jälkeenkään rehtorin päätöksestä ei ilmennyt, milloin päättyi muulloin kuin syyslukukaudella tutkinnon suorittaneen tutkinnonsuoritusoikeus.

Opiskelijan kantelua oikeuskanslerinvirastossa tutkittaessa yliopisto laiminlöi toimittaa siltä pyydetyn selvityksen määräajassa. Selvitystä ei toimitettu, vaikka sitä kiirehdittiin kirjallisesti. Selvitys saapui vasta apulaisoikeuskanslerin kirjallisen kehotuksen jälkeen.

Apulaisoikeuskansleri huomautti vastaisen varalle yliopistoa opiskelijaan kohdistuneesta menettelystä, joka ei perustunut säännöksiin tai määräyksiin ja jonka lisäksi oli ilmoitettu olleen yliopistossa vallitseva käytäntö. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti lisäksi yliopiston huomiota ensiksi perustuslain 21 §:ssä säädettyyn hyvään hallintoon kuuluvan selkeyden noudattamisen tärkeyteen päätettäessä opiskelijoita koskevista määräyksistä ja toiseksi määräajan ja kiirehtimisen noudattamiseen annettaessa oikeuskanslerille selvityksiä.

YliopistoL (645/1997) 18c § 1 mom.
YliopistoA (115/1998) 11 §
PerustusL 21 §
HallintoL 9 §
PerustusL 111 § 1 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.