19.11.2010

Lääkäri - Hoito - Potilas

Lääkärin menettely

Kantelija oli mennyt terveyskeskuksen päivystysvastaanotolle, koska hänen viisi päivää aikaisemmin leikattu olkapäänsä oli kipeä. Hän kanteli muun muassa siitä, ettei lääkäri kyseisellä vastaanottokäynnillä tutkinut häntä. Olkanivelessä todettiin myöhemmin märkivä haava ja kantelijalle aloitettiin antibioottihoito. Infektio aiheutti kantelijan mukaan sydämen vajaatoiminnan ja pitkäaikaisen vaikean kiputilan. Kantelija arvosteli kirjoituksessaan eräiden muidenkin lääkäreiden menettelyä asiassa ja katsoi, että näiden menettelyn vuoksi hänestä oli tullut pysyvästi työkyvytön.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että päivystysvastaanotolla kantelijasta tehdyt potilasasiakirjamerkinnät olivat hyvin niukat eikä niitä voitu pitää niiden käyttötarkoitus huomioiden riittävinä.

Käytettävissä olleen selvityksen perusteella vastaanottokäynnin tapahtumat jäivät jossain määrin epäselviksi. Apulaisoikeuskansleri kuitenkin katsoi, että lääninhallituksen asiasta esittämä näkemys huomioiden, lääkärin menettelyä päivystysvastaanotolla voitiin arvostella. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijan tutkiminen kyseisellä vastaanottokäynnillä ja hänen siellä saamansa hoito, ei ollut potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa.

Apulaisoikeuskansleri saattoi mainitut näkemyksensä kyseisen lääkärin tietoon.

Muiden kantelussa tarkoitettujen lääkäreiden ei saadun selvityksen perusteella ollut aihetta epäillä menetelleen siten, että heidän toimintaansa olisi ollut syytä arvostella laillisuusvalvonnallisesti.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 15 § 1 ja 2
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 3 § 2 ja 12 § 1
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 7 § 1 ja 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.