29.10.2010

Rikosilmoitus - Kirjaaminen

Rikosilmoituksen kirjaaminen

Kantelijan kertoman mukaan tutkintapyyntö oli lähetetty poliisilaitokselle 8.5.2008 ja se oli kirjattu 14.5.2008.

Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan, kun asianomistaja tai joku muu ilmoittaa poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle rikoksesta tai tapahtumasta, jota hän pitää rikoksena, ilmoitus on viipymättä kirjattava.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan oli perusteltua katsoa, että rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön kirjaaminen olisi tehtävä, mikäli mahdollista, jo samana päivänä tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen saavuttua.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan 5.5.2008 päivätty tutkintapyyntö oli saapunut postitse poliisille perjantaina 9.5.2008. Komisario oli kirjannut tutkintapyynnön poliisin tietojärjestelmään niin sanottuna sekalaisilmoituksena keskiviikkona 14.5.2008. Viive kirjaamisessa oli johtunut siitä, että komisario oli keväällä 2008 osallistunut noin kaksi kertaa viikossa poliisin hallintorakenteen uudistamista koskeviin työryhmäkokouksiin. Komisarion selvityksestä ilmeni, että hän oli ennen tutkintapyynnön kirjaamista tehnyt asiassa taustaselvityksiä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että tutkintapyynnön kirjaaminen oli viivästynyt muutaman päivän. Viivästymiselle oli komisarion selvityksestä ilmenevä sinänsä hyväksyttävä syy. Toisaalta komisario olisi voinut antaa kirjaamisen toisen henkilön tehtäväksi.

Alustava selvitystyö oli aloitettu jo ennen tutkintapyynnön kirjaamista. Esitutkinnan päätös oli tehty 13.6.2008. Tutkintapyynnön kirjaamisen viivästyminen ei siten ollut viivästyttänyt tutkintapyynnön käsittelyä eikä siitä ollut ilmennyt aiheutuneen muutoinkaan haittaa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti tässä tapauksessa riittävänä kiinnittää komisarion huomiota tutkintapyynnön viivytyksettömään kirjaamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.