28.10.2010

Tuomari - Virkavelvollisuus

Kieltäytyminen lainkäyttöasioiden ratkaisemisesta

Hovioikeus ilmoitti laamannin kieltäytyneen ratkaisemasta lainkäyttöasioita ennen kuin hänen valituksensa virkansa siirtämistä koskevasta päätöksestä oli ratkaistu. Keskusrikospoliisi suoritti oikeuskanslerin pyynnöstä laamannin menettelyn tutkimiseksi esitutkinnan. Siinä ilmeni laamannin uudistaneen kieltäytymisensä vielä senkin jälkeen, kun hänen esimiehensä ja hovioikeuden presidentti olivat ilmoittaneet hänelle menettelyn lainvastaisuudesta.

Oikeuskansleri totesi laamannin rikkoneen menettelyllään tahallisesti virkavelvollisuutensa. Esitutkinnassa ei ollut käynyt ilmi, että laamannin mainittu kieltäytyminen olisi tosiasiallisesti viivyttänyt yhdenkään lainkäyttöasian käsittelyä. Syynä siihen oli ollut erityisesti se, että laamanni oli ennen valitusasiansa ratkaisemista ollut tosiasiallisesti hoitamassa virkaansa vain muutamia päiviä. Oikeuskansleri piti muun ohella tästä syystä laamannin menettelyä periaatteellisesta vakavuudestaan huolimatta virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistössä tarkoitetuin tavoin kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Laamanni ei kerrotun vuoksi ollut syyllistynyt menettelyllään virkarikokseen eikä oikeuskansleri siten määrännyt asiassa nostettavaksi syytettä.

Oikeuskansleri saattoi jo eläkkeelle jääneen laamannin tietoon käsityksensä, että laamanni oli lainkäyttöasioiden ratkaisemisesta kieltäytyessään menetellyt virkavelvollisuuksiensa vastaisesti.

Rikoslaki 40 luku 9 §
Valtion virkamieslaki 14 § ja 45 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.