24.09.2010

Hyvä hallinto - Käsittely - Vastaus

Vaatimusten käsittely ja niihin vastaaminen

Metsähallitus oli käsitellyt ja ratkaissut vuosien saatossa useita kantelijan maastoliikennelupahakemuksia. Lupakäytäntöä muutettiin vuonna 2003, minkä jälkeen kantelija oli lähettänyt Metsähallitukselle lukuisia uusia hakemuksia ja vaatimuksia. Metsähallitus ei ollut vastannut kaikkiin kirjeisiin, vaikka niissä esitettiin lupaan liittyviä vaatimuksia ja niihin selvästi odotettiin vastausta. Joissakin tapauksissa asian käsittelijä oli kirjeen johdosta ollut kantelijaan puhelimitse yhteydessä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen tulee ratkaista sen käsiteltäväksi saatetut lupahakemukset. Hyvään hallintoon on vakiintuneesti katsottu kuuluvan, että viranomaisen toimivaltaan kuuluviin, riittävällä tavalla yksilöityihin ja asiallisiin kirjeisiin vastataan kirjallisesti asian laadun edellyttämällä tavalla. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Metsähallituksen huomiota hallintolain säännöksiin asian vireille tulosta, käsittelystä ja ratkaisemisesta sekä viranomaisen neuvontavelvollisuudesta.

Hallintolain 8 §, 20 §, 43 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.