29.09.2010

Esitutkinta - Viipyminen

Esitutkinnan viipyminen

Poliisille oli 21.4.2006 tehty tutkintailmoitus 20. - 21.4.2006 tehdystä ympäristön turmelemisesta. Asian tutkija oli aloittanut varsinaiset esitutkintatoimenpiteet epäillyn kuulustelulla 7.12.2007. Hän oli toimittanut esitutkintapöytäkirjan asiassa tutkinnanjohtajalle 11.4.2008. Esitutkintapöytäkirja oli lähetetty syyttäjälle 29.4.2008. Käräjäoikeus oli lainvoimaisella tuomiollaan hylännyt syytteen ympäristön turmelemisesta ja todennut ympäristörikkomuksen osalta syyteoikeuden vanhentuneen.

Esitutkinnan kestoon oli vaikuttanut tutkijan pitkähkö sairausloma, jonka ajaksi asian tutkinta oli siirretty muille tutkijoille. Tutkijoita ei ollut ollut riittävästi ja asioita oli jouduttu asettamaan tärkeysjärjestykseen niiden kiireellisyyden perusteella. Koska kysymyksessä olevassa asiassa tutkittavana rikoksena oli ympäristön turmeleminen, joka vanheni viidessä vuodessa, sitä ei ollut katsottu kiireelliseksi. Lisäksi samassa yhteydessä tutkittiin samaa epäiltyä koskevaa toista vastaavanlaista ympäristörikosta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että esitutkinta ja etenkin varsinaisten esitutkintatoimenpiteiden aloittaminen oli kestänyt liian kauan. Keston selittivät osittain edellä mainitut seikat. Näiden seikkojen merkitystä arvioidessaan apulaisoikeuskansleri otti huomioon, että tutkijan sairauslomasta ja tutkijoiden vaihtumisesta huolimatta tutkinnanjohtajalla oli ollut mahdollisuus ja velvollisuus huolehtia siitä, että esitutkinta toimitetaan ilman aiheetonta viivytystä. Asioiden ja työmäärän paljouden vuoksi oli sinänsä hyväksyttävää asettaa asiat niiden tutkimisen kiireellisyyden perusteella tärkeysjärjestykseen. Tässä kiireellisyysarvioinnissa tuli kuitenkin erityisesti ottaa huomion rikoksen vanhentumisvaara. Varsinkin tulkinnanvaraisissa tapauksissa oli aiheellista huomioida tutkittavana olevan rikoksen lievimmän tekomuodon syyteoikeuden vanhentumisaika.

Selvityksen mukaan poliisilaitoksen koulutuksessa ja sisäisessä tarkastuksessa oli kysymyksessä olevan tapauksen jälkeen kiinnitetty huomiota tutkinta-aikoihin sekä tutkinnan aloittamiseen ja loppuun saattamiseen esitutkintalain mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Poliisilaitos oli siten jo omalta osaltaan ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi saattaa tutkijan ja tutkinnanjohtajan tietoon näkemyksensä esitutkinnan viivytyksettömästä toimittamisesta.

Perustuslain 21 §:n 1 momentti
Esitutkintalain 6 §
Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.