29.09.2010

Asiakirjajulkisuus - Asiakirjapyyntö

Julkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus

Yhdistys pyysi kuntayhtymältä asiakirjatietoa erään työryhmän pöytäkirjasta. Yhdistys sai pyyntöönsä kielteisen vastauksen, koska työryhmä oli päättänyt, että pöytäkirja tulee julkiseksi vasta seuraavassa työryhmän kokouksessa tapahtuvan hyväksymisen jälkeen. Yhdistyksen edustajat saivat lukea kokousmuistion senhetkisen luonnoksen näyttöpäätteeltä ja saivat kokouksen kulusta suullisesti tietoa. Asiakirja toimitettiin yhdistykselle vasta noin puolen vuoden kuluttua kokouksesta tapahtuneen asiakirjan hyväksymisen jälkeen.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei kuntayhtymän voida katsoa menetelleen julkisuuslain vastaisesti siltä osin, kun pöytäkirjaluonnoksen sisällöstä on annettu tietoa suullisesti ja luonnos on annettu nähtäväksi näyttöpäätteeltä. Apulaisoikeuskansleri katsoi kuitenkin, että perustuslaissa perusoikeutena suojattu laaja tiedonsaantioikeus sekä julkisuuslain 17 §:ssä asetettu velvoite tiedonsaantioikeuksien huomioon ottamisesta päätöksenteossa edellyttävät muun muassa, että yksilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä on mahdollisuus saada riittävästi tietoa julkisten tehtävien hoitamisesta ja julkista valtaa käyttävien orgaanien toiminnasta. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuntayhtymän huomiota siihen, ettei julkisuuslain 17 §:n velvoite ole tullut laissa tarkoitetulla tavalla otetuksi huomioon asian käsittelyssä.

Perustuslaki 12 § 2 momentti
Julkisuuslaki 17 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.