30.09.2010

Poliisi - Asiallisuus

Poliisin lehdistölle antaman lausuman asianmukaisuus

Poliisipäällikkö oli antanut haastattelun sanomalehteen liittyen hänen saamaansa ylinopeussakkoon.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että poliisimiehellä oli lähtökohtaisesti perustuslakiin perustuva oikeus ilmaista mielipiteitä kenenkään ennakolta estämättä. Poliisilaissa säädetystä poliisimiehen käyttäytymisvaatimuksesta kuitenkin johtui, että etenkin poliisin toimialaa koskevan julkisen mielipiteen esittämisen tuli olla asiallista ja asianmukaista sekä kielenkäytöltään soveliasta.

Muun muassa poliisipäällikön haastattelussa käyttämät kielikuvat (”menevät kuin pullopersesiat”) sekä kiroilu oli ollut hänen asemassaan toimivalle poliisimiehelle epäsoveliasta.

Oli sinänsä hyväksyttävää, että poliisimies oma-aloitteisesti nostaa julkisuudessa esiin esimerkiksi nopeusvalvonnassa havaitsemansa merkittävät epäkohdat varsinkin, jos epäkohtiin ei ole puututtu hänen nostettuaan ne ensin esiin poliisiorganisaation sisällä. Tällaisesta tilanteesta ei nyt ollut kysymys. Poliisipäällikkö oli omassa ylinopeussakkoasiassaan esittänyt haastattelussa näkemyksensä ylinopeutensa syistä ja sen vaarattomuudesta. Lisäksi hän oli arvostellut nopeusvalvonnan suorittamispaikan epäonnistunutta valintaa omassa asiassaan ja yleisesti sekä tuonut esiin automaattiseen nopeusvalvontaan kohdistuvan asenteensa. Hänen esittämistä mielipiteistä välittyi vähättelevä suhtautuminen huomattavan ylinopeutensa liikenneturvallisuudelle aiheuttamaan vaaraan ja muutoinkin negatiivinen asenne erityisesti automaattista nopeusvalvontaa kohtaan. Poliisipäällikön asemassa olevan poliisimiehen lausumana tällaisten mielipiteiden esittäminen ei ollut asiallista eikä asianmukaista.

Poliisipäällikön menettely oli ollut omiaan vaikuttamaan vähentävästi poliisiin kohdistuvaan arvostukseen ja vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon.

Ottaen huomioon, että poliisijohtaja oli jo antanut suullisen huomautuksen poliisipäällikölle poliisimiehelle sopimattomasta käyttäytymisestä, apulaisoikeuskansleri piti riittävänä kiinnittää poliisipäällikön huomiota asiassa esittämiinsä näkemyksiin. Asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin.

Perustuslain 12 §
Poliisilain 9 c §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.