29.09.2010

Lastensuojelu - Sosiaalihuolto - Neuvonta

Sosiaalityöntekijän menettely lastensuojeluasiassa

Kantelija oli arvostellut lastensuojelun sosiaalityöntekijän menettelyä sijaishuoltoon sijoitettujen lastensa asiassa. Sosiaalityöntekijä oli valtuuttanut lasten sijaisperhehoitajan edustamaan sosiaalitoimea lastaan koskevassa oppilashuoltopalaverissa. Lisäksi kantelija lapsen huoltajana ei ollut saanut kutsua oppilashuoltopalaveriin.

Saaduista selvityksistä ilmeni, että sosiaalityöntekijä oli virheellisesti kirjoittanut lastensuojelun asiakaskertomukseen ja todennut puhelinkeskustelussa lapsen koulun rehtorille, että lapsen sijaisperhehoitaja ”voi edustaa sosiaalitoimea tapaamisessa”.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että sosiaalitoimea edustaa lastensuojelulain 45 §:n 1 momentin perusteella lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, eikä esimerkiksi sijaisperhehoitajaa voi valtuuttaa edustamaan sosiaalitoimea. Sosiaalityöntekijä oli siten menetellyt virheellisesti ja lastensuojelulain säännöksen vastaisesti.

Sosiaalityöntekijän selvityksestä ilmeni, että hänelle lapsen asioista soittaneelle koulun rehtorille oli epäselvää, kuka oli lasten huoltaja. Selvityksen mukaan kantelijaa ei ollut myöskään kutsuttu lapsen oppilashuoltopalaveriin, vaan hänelle järjestettiin asiasta kuulemistilaisuus noin kahden viikon kuluttua.

Lastensuojelulain 45 §:n 3 momentti edellyttää yhteistoimintaa lapsen, huoltajan ja vanhemman kanssa. Myös lain 52 §:n säännöksen mukaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulee olla yhteistyössä sijaishuoltoon sijoitetun lapsen huoltajan kanssa huollon jatkuvuuden turvaamiseksi. Käytettävissä olleen selvityksen perusteella yhteistoiminta ja yhteistyö kantelijan lapsen koulunkäyntiä koskevissa asioissa ei ollut toteutunut. Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän olisi tullut varmistaa yhteistoiminnan toteutuminen ainakin antamalla koululle tiedot lapsen huoltajasta sekä myös itse aktiivisesti informoida kantelijaa lapsen koulunkäynnistä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti sosiaalityöntekijän huomiota lastensuojelulain säännösten noudattamisesta lausumaansa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.