14.09.2010

Sosiaalihuolto - Terveydenhuolto

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien huomioiminen

Kantelija oli kokenut tulleensa painostetuksi sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten järjestämässä tapaamisessa, jossa käsiteltiin hänen hoitonsa järjestämistä. Kantelijalla oli kehitysvammansa vuoksi oikeus kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisiin palveluihin. Kantelun mukaan viranomaiset eivät olleet hyväksyneet kantelijan ehdottamaa lääkäriä, vaan hänet oli painostettu valitsemaan sosiaalitoimen edustajan ehdottama lääkäri. Kantelun mukaan kantelija oli sairautensa vuoksi helposti johdateltavissa eikä osannut puolusta etujaan. Apulaisoikeuskansleri ei saadun selvityksen perusteella voinut ottaa kantaa siihen, oliko kantelijaa painostettu hänen kokemallaan tavalla. Hän kuitenkin totesi viitaten asiassa lausunnon antaneen lääninhallituksen lausuntoon, että sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n 1ja 2 momenttien sekä 8 §:n 1 ja 2 momenttien perusteella olisi ollut hyvän menettelytavan mukaista huomioida kantelijan näkemys lääkäristä ja keskustella tarvittavista palveluista kantelijan luvalla myös kyseisen lääkärin kanssa. Apulaisoikeuskansleri saattoi mainitun näkemyksen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon.

Kantelija oli arvostellut myös sitä, ettei hänelle varattu aikaa lääkärille, vaikka hän edellä mainitussa hoidon suunnittelua koskevassa tapaamisessa toi esille tarpeen lääkityksen tarkistamiseen. Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon lääninhallituksen esittämän näkemyksen, jonka mukaan kantelijalle olisi tullut hänen sitä pyytäessään järjestää mahdollisuus tavata hoitava lääkäri lääkityksen tarkistamiseksi.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 4 § 1 ja 2, 8 § 1 ja 2
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 2 § 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.