16.06.2010

Jullkisuus - Esitutkintapöytäkirja

Esitutkintapöytäkirjan toimittaminen

Kantelija oli pyytänyt Ahvenanmaan poliisilaitokselta jäljennöstä esitutkintapöytäkirjasta. Kantelijan mukaan häntä oli kehotettu kääntymään asiassa maakunnansyyttäjänviraston tai käräjäoikeuden puoleen, eikä hänelle ollut toimitettu jäljennöstä esitutkintapöytäkirjasta. Poliisilaitoksen antamassa selvityksessä todetaan, että asiassa ei saatu selvyyttä siitä, kenen kanssa kantelija oli asioinut. Kirjallista pyyntöä ei ollut esitetty. Apulaisoikeuskansleri katsoi kuitenkin, että kantelijan kertomus oli uskottava. Esitutkintapöytäkirja oli tuolloin julkinen asiakirja.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Ahvenanmaan poliisilaitoksen menettely asiakirjapyynnön käsittelyssä oli ollut julkisuuslain vastainen. Hän kiinnitti poliisilaitoksen huomiota julkisuuslaissa säädettyihin velvollisuuksiin asiakirjapyyntöjen käsittelyssä. Hän kiinnitti erityistä huomiota velvollisuuteen huolehtia henkilökunnan riittävästä ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

Kantelija oli sittemmin kääntynyt maakunnansyyttäjänviraston puoleen. Hänellä ja maakunnansyyttäjänvirastolla oli erilainen näkemys siitä, minkä viranomaisen puoleen häntä oli tuolloin kehotettu kääntymään. Selvää kuitenkin oli, että vastaus esitettyyn asiakirjapyyntöön oli kielteinen ja että kantelijaa kehotettiin kääntymään toisen viranomaisen puoleen. Kantelijalle oli kerrottu, että kieltäytymisen syy oli se, että esitutkintapöytäkirja sisälsi syyttäjän muistiinpanoja. Hänelle ei kuitenkaan ollut kerrottu mahdollisuudesta saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi. Tästä syystä apulaisoikeuskansleri kiinnitti Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston huomiota julkisuuslaissa säädettyihin velvollisuuksiin asiakirjapyyntöjen käsittelyssä. Hän kiinnitti erityistä huomiota velvollisuuteen huolehtia henkilökunnan riittävästä ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 §, 4 § 7- kohta, 5 § 2 mom., 13 § 1 mom., 14 § 2 mom. ja 4 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.