30.06.2010

Poliisi - Etsintäkuulutus - Tiedoksianto

Rangaistusvaatimuksen tiedoksianto

Kantelija katsoi, että hänet oli tarpeettomasti etsintäkuulutettu rangaistusvaatimuksen tiedoksiantoa varten.

Kantelija oli pysäytetty poliisin liikennevalvonnan yhteydessä ylinopeuden vuoksi. Hänet oli aiemmin etsintäkuulutettu rangaistusvaatimuksen tiedoksiantoa varten, minkä vuoksi hänet vietiin poliisiasemalle, jossa mainittu aiempi rangaistusvaatimus annettiin hänelle tiedoksi.

Etsintäkuulutusta annettaessa on arvioitava sitä, ettei pyydetty toimenpide seurannaisvaikutuksineen ole omiaan johtamaan ristiriitaan suhteellisuusperiaatteen tai vähimmän haitan periaatteen kanssa. Erityisesti tulisi tuossa punninnassa huomioida, että etsintäkuulutus lähtökohtaisesti merkitsee tosiasiallisesti ainakin lyhytkestoista puuttumista henkilön henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, jotka ovat perustuslain 7 §:ssä turvattuja keskeisiä perusoikeuksia.

Etsintäkuulutusta harkittaessa tulee ottaa huomioon se, ettei kuulutus johda siihen, että henkilön oikeuksiin puututaan enemmän kuin on välttämätöntä. Asiaa arvioitaessa merkitystä on myös sillä, että rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 6 § edellyttää, että rangaistusvaatimus annetaan tiedoksi heti tai mahdollisimman pian esitutkinnan päätyttyä.

Kantelijan perusoikeuksien toteutumisen kannalta olisi ollut perustellumpaa, jos poliisi olisi ennen etsintäkuulutuksen kirjaamista yrittänyt viivytyksettä tavoittaa kantelijaa myös postitse rangaistusvaatimuksen tiedoksiantoa varten, jos häntä ei puhelimitse tavoitettu. Etsintäkuulutuksen käyttö on tarpeellista lähinnä, jos poliisin tiedossa ei ole etsityn olinpaikkaa ja/tai on ilmeistä, että etsittävä välttelee poliisiviranomaisia. Kantelijan yhteystiedot olivat olleet poliisin tiedossa tai ainakin helposti selvitettävissä. Käytössä olleen selvityksen perusteella ei ollut aihetta epäillä, että kantelija olisi vältellyt rangaistusvaatimuksen tiedoksiantoa tai että olisi ollut ilmeistä, että hän olisi jättänyt noudattamatta kirjallista kehotusta saapua poliisilaitokselle rangaistusvaatimuksen tiedoksiantoa varten.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vanhemman konstaapelin huomiota rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 6 §:n sekä suhteellisuusperiaatteen ja vähimmän haitan periaatteen noudattamiseen rangaistusvaatimuksen tiedoksiannossa.

Virkamieslaki 14 §
Poliisilaki 2 § 2 ja 3 mom
Laki rangaistusmääräysmenettelystä 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.