27.05.2010

Julkisuuslaki - Pöytäkirja

Menettely tietopyynnön johdosta

Kantelija pyysi kunnalta tietoa siitä, mitä asioita koululautakunta käsitteli kokouksensa tietyissä pykälissä. Koulutoimenjohtaja vastasi, että kysymyksessä olevissa pykälissä oli julkisuuslain perusteella tietoja, joita ei saa julkistaa, joten ne ovat salaisia.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi kunnan hallintosäännöstä ilmenevän, että toimielimen pöytäkirjaan merkitään asian käsittelytietoina muun ohella asiaotsikko ja selostus asiasta. Siten kantelijan pyynnössä oli kysymys tiedon saamisesta sanottujen pykälien asiaotsikoista. Kieltäytyessään antamasta pyydettyä tietoa koulutoimenjohtaja toimi virheellisesti sikäli, että hän laiminlöi noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 3 momentissa säädettyä menettelyä. Vaikka koulutoimenjohtaja olisi noudattanut sanottua laissa säädettyä menettelyä, hänen olisi lisäksi tullut harkita, olisiko mahdollista ilmoittaa kantelijalle sanotuissa pykälissä käsitellyt asiat sellaisia yleisiä ilmaisuja käyttäen, että salassa pidettävää tietoa ei olisi paljastunut. – Kysymyksessä olevien pykälien osalta pöytäkirja ei ollut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu asiakirja, joka ei vielä ollut julkinen. Tämän vuoksi oli harhaanjohtavaa merkitä pöytäkirjan otsikkoluetteloon ”asia ei ole julkinen”.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi vastaisen varalle kunnanhallituksen ja koulutoimenjohtajan tietoon esittämänsä käsitykset virheellisestä menettelystä tietopyyntöön vastaamisessa ja pöytäkirjan pitämisessä.

L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 1 mom. 6k
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 9 § 1 mom.
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 10 §
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14 § 3 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.