06.05.2010

Poliisi - Päätös - Perusteleminen

Esitutkintapäätöksen perustelu

Poliisitutkinnanjohtaja ei ollut ilmoittanut esitutkintapäätöksen oikeudellista perustetta. Lisäksi tutkinnanjohtaja viittaisi ratkaisussaan syyttäjän kanssa käymiinsä keskusteluihin.

Esitutkinnan päätöksestä tulee ilmetä muun ohella sen oikeudellinen peruste. Poliisin suorittaessa alustavia tutkimuksia ennen varsinaisen esitutkintapäätöksen laatimista voi olla tarkoituksenmukaista, että asiasta keskustellaan myös syyttäjän kanssa. Esitutkintapäätöksen perustelut tulee kuitenkin laatia siten, että asianosaisille ei jää epäselvyyttä siitä kenen ratkaisusta on kyse.

Asiaa arvioidessaan apulaisoikeuskansleri otti muun ohella huomioon tutkinnanjohtajan tehtävät ja kokemuksen päivittäisrikostutkinnassa, pyrkimyksen selvittää asiaa sekä sen, että esitutkintapäätöksestä ilmeni yksiselitteisesti, että kyse ei ole ollut rikosasiasta, vaikka kyseistä lainkohtaa ei päätökseen ollut merkitty.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle poliisimiehen huomiota päätösten huolelliseen perustelemiseen.

Esitutkintalaki 2 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.