28.04.2010

Esteellisyys - Kunnallishallinto - Kunta

Kunnanjohtajan esteellisyys

Kunnanjohtaja oli allekirjoittanut kolme kantelijalle lähetettyä 3.7.2008 päivättyä selvityspyyntöä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä näistä kahdessa oli kantelijalle osoitettuja kunnanjohtajaa koskeneita tarkentavia kysymyksiä, jotka liittyivät kantelijan kunnanhallitukselle osoittamiin oikaisuvaatimukseen 26.6.2008 ja kanteluun 1.7.2008.

Niiltä osin kuin kunnanjohtajan allekirjoittamat ja kantelijalle lähetetyt kaksi selvityspyyntöä koskivat kunnanjohtajaa itseään, hän oli hallintolakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 72/2002 vp) 27 §:n kohdalla lausuttu huomioon ottaen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla esteellinen ottamaan osaa kanteluiden käsittelyyn lähettämällä mainitut selvityspyynnöt omissa nimissään kantelijalle. Menettely oli myös hyvän hallinnon vaatimuksen vastaista, ja se saattoi vaikuttaa puolueelliselta. Hyvän hallinnon perusteisiin liittyy läheisesti virkamiehen esteettömyys. Sittemmin kaikki selvityspyynnöt lähetettiin kantelijalle kunnan hallintojohtajan nimissä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan on huomattava, että virkamiehestä tehty hallintokantelu ei automaattisesti tee virkamiestä ja kantelun tekijää siten kiistakumppaneiksi, että hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan esteellisyysperustetta tulisi soveltaa (ks. AOKS 14.7.2009 dnro OKV/756/1/2007). Tilanne on arvioitava tapauskohtaisesti.

Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti siksi toimenpiteenään kunnanjohtajan lisäksi kunnanhallituk¬sen huomiota hallintolain säännösten ja hyvän hallin¬non periaatteen noudattamiseen asioiden käsittelyssä. Kantelu ei johtanut muihin toimenpiteisiin.

HL 27 ja 28 § 1 mom. 7 k.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.