13.04.2010

Poliisi - Etsintä - Toimivalta

Etsintä henkilön kiinniottamiseksi

Poliisi oli etsinyt huostaanotettua lasta asunnosta. Etsinnästä oli päättänyt sen suorittaneen poliisipartion johtajana toiminut ylikonstaapeli. Ylikonstaapelin esimiehenä toimineen komisarion mukaan etsintä oli tehty pakkokeinolain nojalla. Hän totesi ylikonstaapelin olleen pakkokeinolain mukaan toimivaltainen päättämään etsinnästä, koska asia ei sietänyt viivytystä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että poliisin käsitys toimenpiteen oikeudellisesta perusteesta oli virheellinen. Pakkokeinolaki ei soveltunut tapaukseen, koska kysymys ei ollut rikosepäilyn selvittämisestä. Kyse oli poliisilaissa tarkoitetusta henkilön etsinnästä, josta lain mukaan saa päättää ainoastaan päällystöön kuuluva poliisimies. Etsinnästä päättänyt ylikonstaapeli oli näin ollen ylittänyt toimivaltansa. Lisäksi etsintätoimenpiteiden kirjaaminen oli asiassa laiminlyöty.

Apulaisoikeuskansleri antoi ylikonstaapelille huomautuksen. Hän kiinnitti lisäksi komisarion huomiota pakkokeinolain ja poliisilain henkilön etsintää koskevien säännösten soveltamisedellytyksiin ja poliisilaitoksen huomiota poliisilaissa säädettyyn etsintää koskevaan kirjaamisvelvollisuuteen.

Poliisilaki 13 § ja 17 § 3 mom.
Pakkokeinolaki 5 luku 2 § ja 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.