05.03.2010

Käräjäoikeus - Toimivalta - Virka

Käräjätuomarin menettely

Käräjätuomari oli toimitettuaan asiassa suullisen valmistelun 14.1.2005 ja pääkäsittelyn 24.1.2005, ottanut 1.2.2005 vastaan käräjätuomarin viran toisessa käräjäoikeudessa. Käräjätuomari oli tämän jälkeen antanut mainitussa edelliseen virkaansa kuuluneessa asiassa tuomion kansliassa 11.2.2005. Käräjätuomarilla ei ollut erillistä määräystä toimia asiassa puheenjohtajana sen jälkeen, kun hänet oli nimitetty toisen käräjäoikeuden tuomarin virkaan.

Käräjätuomari ilmoitti antamassaan selvityksessä käsityksenään, ettei se seikka, ettei hän ollut ehtinyt viimeistellä tuomiota ennen siirtymistään toiseen virkaan voine aiheuttaa toimivallan menetystä. Määräaikaisen laamannin mukaan käräjätuomari on voinut puheenjohtajana vielä toiseen virkaan siirtymisensä jälkeen antaa kyseisen tuomion ja että toiseen virkaan siirtymisen johdosta käräjätuomari ei ole vielä menettänyt toimivaltaansa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kun valtion virkamieslain 65 §:n mukaan virkamies katsotaan eronneeksi virastaan siitä ajankohdasta, kun hän on tullut nimitetyksi toiseen virkaan, on myös aikaisempaan virkaan kuulunut toimivalta päättynyt samasta ajankohdasta ja että ainakin aikaisempaan virkaan kuuluviin selkeästi tuomiovallan käyttöä koskeviin toimiin tulisi saada uusi peruste toimivallalle, esimerkiksi erillinen määräys.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan riippumattoman tuomiovallan käyttöön ehdottomana vaatimuksena kuuluu, että tuomarilla on päätöksenteolleen ja tuomiovallan käyttöön kuuluville toimilleen toimivalta. Asianomaiseen käräjätuomarin virkaan kuuluvan tuomitsemistoiminnan ja siihen kuuluvien toimenpiteiden suorittaminen ilman asianmukaista perustetta on luonteeltaan periaatteessa vakava laiminlyönti ja tällainen virhe on omiaan vaarantamaan luottamusta oikeudenhoidon riippumattomuuteen ja asianmukaiseen toimivuuteen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että käräjätuomari on menetellyt asiassa virheellisesti. Menettelyn moitittavuutta tässä yksittäistapauksessa harkittuaan hän arvioi, ettei menettely antanut aihetta muuhun toimenpiteeseen kuin että hän vastaisen varalle kiinnitti käräjätuomarin huomiota tuomioistuimen tuomitsemistoiminnassa edellytettävän toimivaltavaatimuksen täyttymiseen kaikissa tilanteissa.

Valtion virkamieslaki 45 § ja 65 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.