12.03.2010

Rakennuslupa - Rakennusvalvonta - Hyvä hallinto

Rakennusluvan mukainen rakentaminen ja kirjeeseen vastaaminen

Kantelijan mukaan naapurin asemakaavatontille myönnetyssä paritalon lainvoimaisessa rakennusluvassa ei ollut riittävällä tavalla ratkaistu sitä, kuinka rakentamisen aiheuttaman kantelijan kiinteistön ja naapuritontin välisen rajan maapinnan tasoero ratkaistaan. Rakennusluvassa rajalle tehdyn luiskan kaltevuudeksi oli hyväksytty 1:1,1. Kantelija oli ollut kirjallisesti yhteydessä rakennusvalvontaan jo ennen maankäyttö- ja rakennuslain mukaista loppukatselmusta ja vaatinut, että rakennuslupa peruutetaan siltä osin kuin se on koskenut maankäyttöä kiinteistön rajalla. Kantelussa ja kaupungin rakennusvalvonnan selvityksessä oli esitetty, että luiskan todellinen kaltevuus oli lopulta 1:0,55.

Apulaisoikeuskansleri totesi käsityksenään, että lähtökohtaisesti rakennushankkeen toteuttaja itse vastaa tasoerojen johdosta tarvittavista toimenpiteistä ja siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu haittaa naapurikiinteistölle. Päätöksessä todettiin, että kantelijan useat yhteydenotot rakennusvalvontaviranomaiseen ja hänen esittämänsä vaatimukset huomioon ottaen oli katsottava, että kantelija oli vaatinut rakennusvalvontaviranomaisia ryhtymään toimenpiteisiin lain vastaisena pitämänsä rakennushankkeen johdosta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä olisi ollut käsitellä rakennusvalvonta-asia ja antaa siinä valituskelpoinen päätös. Tässä menettelyssä kantelijalla olisi ollut mahdollisuus saada asiassaan hallintotuomioistuimen oikeudellisesti sitova päätös siitä, onko asiassa kysymys sellaisesta säännösten tai määräysten vastaisesta toimenpiteestä, johon rakennusvalvontaviranomaisen tulee puuttua maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n nojalla.

Lisäksi päätöksessä todettiin, että mikäli kantelija oli saanut rakennusvalvonnalle lähettämäänsä ensimmäiseen kirjeeseen 14.8.2007 vastauksen vasta 1.10.2007, ei rakennusvalvonnassa ollut toimittu hyvän hallinnon vaatimalla tavalla ja vastattu kantelijan asialliseen kirjeeseen asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Apulaisoikeuskansleri totesi käsityksenään, että asiallisiin kirjallisiin yhteydenottoihin myös tulee vastata kirjallisesti. Kantelija oli vielä erikseen pyytänyt kirjallista vastausta. Hyvän hallinnon mukaista olisi myös ollut, että rakennusvalvonnassa kantelijan ja rakennusvalvonnan edustajien välisestä tapaamisesta olisi laadittu kirjallinen dokumentaatio tai pöytäkirja, kun kantelija olisi sitä nimenomaisesti pyytänyt.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 182 §
Perustuslaki 21 §
Hallintolaki 7 §, 8 § 1 mom. ja 23 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.