18.03.2010

Hyvä hallinto - Käsittelyaika - Kaivos

Lupahakemuksen käsittely

Kantelija oli toimittanut Lapin ympäristökeskukseen ja Metsähallitukseen lupahakemuksen veden pumppaamisesta kaivospiirin ulkopuolelle. Hakemus oli 6.9.2007 siirretty Metsähallituksesta ratkaistavaksi ympäristöministeriöön, jossa se oli edelleen vireillä.

Lupahakemuksen käsittelyn menettelytavat ympäristöhallinnossa eivät vaikuttaneet oikeuskanslerin mukaan selkeiltä eivätkä etukäteen harkituilta. Luvanhakijalle ei missään käsittelyn vaiheessa ilmoitettu, mitä lisäselvitystä luvan saamiseksi oli tarpeen esittää. Täydennyksen toimittamiselle ei myöskään asetettu hallintolaissa tarkoitettua määräaikaa. Oikeuskansleri piti lisäksi lupahakemuksen yli kahden ja puolen vuoden käsittelyaikaa kohtuuttoman pitkänä.

Oikeuskansleri kiinnitti ympäristöministeriön huomiota perustuslain ja hallintolain säännöksiin asioiden asianmukaisesta ja viivytyksettömästä käsittelystä.

Perustuslaki 21 §
Hallintolaki 7, 22 ja 23 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.