15.03.2010

Hyvä hallinto - Verotus - EU-oikeus

Autoverotuksen toimeenpanon turvaaminen

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että valtiovarainministeriö ei ole toimeenpannut tuontiautojen verotusta hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Valtiovarainministeriö ei ole omasta aloitteestaan tehnyt tuontiautojen verotusta koskevia EU-oikeuden edellyttämiä säädösmuutoksia. Muutoksia on tehty vasta sen jälkeen, kun tuomioistuimet ovat antaneet ratkaisuja yksityishenkilöiden tekemiin autoverovalituksiin. Tämä on johtanut lainsäädännön heikkoon ennakoitavuuteen. Kansalaisten luottamus verotusjärjestelmän oikeudenmukaisuuteen on myös heikentynyt.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan hyvän hallinnon vaatimusten noudattamiseen voidaan katsoa kuuluvan myös Euroopan unionin oikeuden ensisijaisuuden ja välittömän oikeusvaikutuksen huomioiminen. Lainvalmistelussa ja hallinnon järjestämisessä tulee noudattaa perustuslain 68 §:ää, jossa säädetään siitä, että kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. Tähän kuuluu apulaisoikeuskanslerin mukaan myös ministeriön valmius arvioida EU-oikeudellisia kysymyksiä ja ryhtyä niiden vaatimiin kansallisiin säädöstoimiin. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että hyvin valmistellut ja riittävän ajoissa toteutetut säädösmuutokset kotimaisessa autoverotuslainsäädännössä olisivat vähentäneet syntynyttä oikeudellista epävarmuutta ja muutoksenhakujen suurta määrää.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota hallinnon järjestämistä sekä hyvää hallintoa koskevien säännösten noudattamiseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että valtiovarainministeriön esittämät suunnitellut toimenpiteet autoverotuksen muutoksenhakuaikojen lyhentämiseksi ovat oikeita. Myös viimeisimmät lainsäädäntömuutokset ovat tukeneet tätä tavoitetta. Koska tehtyjen resurssilisäysten ja lainsäädäntömuutosten tosiasiallista ja pysyvää vaikutusta autoverotuksen toimivuuteen ja muutoksenhakujen käsittelyaikaan oli osittain vielä ennenaikaista arvioida, apulaisoikeuskansleri pyysi valtiovarainministeriötä 31.12.2010 mennessä toimittamaan ajantasaisen selvityksen muutoksenhakuvaatimusten käsittelyajoista vuosina 2009 ja 2010.

Perustuslaki 21 ja 68 §
Hallintolaki 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.