12.01.2010

Tuomari - Valmistelu - Pöytäkirja

Käräjätuomarin menettely

Käräjätuomari oli riita-asian kirjallisessa valmistelussa, kehottaessaan asianosaista toimittamaan tuomioistuimeen kirjallisen lausuman, laiminlyönyt määrätä, mistä kysymyksestä asianosaisen on lausuttava. Apulaisoikeuskansleri totesi, että pääsääntönä on pidettävä sitä, että vastauksen saapumisen jälkeen asian valmistelua jatketaan valmisteluistunnossa. Jos kirjallisia lausumia vastauksen saapumisen jälkeen pyydetään, niiden tulee olla lain edellyttämin tavoin yksilöityjä.

Käräjätuomari oli myös laiminlyönyt ilmoittaa asianosaisille, kuka on asian valmistelusta vastaava tuomari ja muut tarvittavat tiedot asian käsittelyn edistymisestä sekä antaa asianosaisille arvio käsittelyn tulevasta aikataulusta. Oikeussuojan saatavuuteen kuuluu kuitenkin eräänä muotona asianosaisten informointi asiansa käsittelystä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen tuleekin lain edellyttämin tavoin aktiivisesti tiedottaa asianosaisia asian käsittelyn edistymisestä.

Mainitut puutteet johtuivat apulaisoikeuskanslerin mukaan käräjätuomarin inhimillisestä erehdyksestä sekä kritiikille alttiista tuomioistuinkäytänteistä. Mainittuihin seikkoihin oli kyseisen käräjäoikeuden laamannin asiassa antaman lausunnon perusteella kiinnitetty huomiota käräjäoikeuden tuomarikeskusteluissa. Apulaisoikeuskansleri huomioi arviossaan myös, että asianosaisilla oli ollut lainoppineet avustajat ja että lausumapyynnön yksilöimättömyys sekä puutteellinen tiedottaminen eivät olleet johtaneet oikeudenmenetyksiin.

Käräjätuomari ei ollut tehty merkintää asianosaisten tahdonilmaisusta koskien heidän käsitystä täysilukuisen kokoonpanon tarpeellisuudesta asian pääkäsittelyssä. Pöytäkirjaan ei myöskään ollut tehty merkintää alkukeskustelun käymisestä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 15a §:n ja 18 §:n huolelliseen noudattamiseen riita-asioiden valmistelussa sekä huolellisuuteen oikeuden pöytäkirjojen laatimisessa.

Oikeudenkäymiskaari 5 luku 15a § ja 18 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.