30.07.2009

Lääninhallitus - Hallintolaki - Perusteleminen

Lääninhallituksen on perusteltava päätökset selkeästi ja täsmällisesti

Kantelija oli saanut lääninhallitukselta neljä päätöstä kanteluihin. Kantelut oli ratkaistu samana päivänä. Päätösten perusteluissa oli viitattu siihen, että kantelijan esiintuomia seikkoja oli käsitelty myöhempien kantelukirjoitusten yhteydessä ja että niistä oli annettu erillinen ratkaisu. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti lääninhallituksen huomiota hallintolain vaatimuksiin. Erityisesti hän kiinnitti huomiota siihen, jos päätöksen perusteluissa viitataan toiseen saman viranomaisen antamaan päätökseen, tulee päätöksestä käydä selvästi ilmi se, mihin päätökseen viitataan. Päätöksestä, johon viitataan, tulee myös olla selvitettävissä hallintolain vaatimukset täyttävät perustelut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.