30.09.2009

Vakuutusoikeus - Perusteleminen

Vakuutusoikeuden on perusteltava päätökset selkeästi ja täsmällisesti

Kantelija oli katsonut, että vakuutusoikeuden päätöstä ei ollut asianmukaisesti perusteltu. Vakuutusoikeus oli osin muuttanut tapaturmalautakunnan päätöstä, mutta oli kuitenkin viitannut myös tältä osin tapaturmalautakunnan päätöksen perusteluihin. Lautakunnan päätöksen perustelut olivat olleet riittämättömät. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota hallintolainkäyttölain vaatimukseen perustelujen selkeydestä ja täsmällisyydestä. Erityisesti hän kiinnitti huomiota siihen, että vakuutusoikeus voi perusteluissaan viitata tapaturmalautakunnan ratkaisuun vain, jos lautakunnan perustelut koskevat ratkaistavana olevaa seikkaa ja vakuutusoikeus ei siltä osin muuta päätöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.