13.10.2009

Asiakirjajulkisuus - Hallintolaki

Asiakirjapyyntöön vastaaminen

Kantelija oli lähettänyt Sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja tutkimuskeskukselle (Stakes) tietopyynnön koskien sen tekemää tutkimusta. Kantelijalle vastattiin, että pyydettyjä tietoja ei voitu luovuttaa. Syytä kieltäytymiseen ei kerrottu eikä vastaukseen sisältynyt tietoa siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Kantelija pyysi saattamaan asian viranomaisen ratkaistavaksi ja ilmoittamaan asian arvioidun ratkaisuajankohdan. Tähänkään pyyntöön hänelle ei vastattu, vaan se siirrettiin noin kuuden viikon kuluttua sen esittämisestä sosiaali- ja terveysministeriön ratkaistavaksi, joka antoi asiassa valituskelpoisen päätöksen. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Stakesin huomiota hallintolain ja viranomaisen toiminnasta annetun lain mukaisiin velvoitteisiin ja asioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.