07.09.2009

Päivähoito

Ryhmäkokoja perhepäivähoidossa ei saa ylittää

Kantelija pyysi oikeuskansleria tutkimaan, oliko kahdessa kunnassa ylitetty ryhmäperhepäivähoidossa lapsiryhmien kokoja. Asiasta pyydettiin lääninhallituksen ja kuntien selvitykset. Perhepäivähoidon ryhmäkokoja oli saadun selvityksen mukaan ylitetty. Ylitykset olivat tapahtuneet tilanteissa, joissa lapsia oli tuotu päivähoitoon sovitusta poiketen vanhempien työhön liittyvistä syistä. Ryhmäkoko oli voinut joinain päivinä ylittyä myös hoitohenkilökunnan poissaolojen ja varahoidon puutteellisen järjestelyn takia.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti lääninhallituksen ja kunnanhallitusten huomiota siihen, että päivähoitoasetus ei mahdollista perhepäivähoidossa suhdeluvuista poikkeamista edes tilapäisesti. Asetusta tulee noudattaa sekä ryhmiä perustettaessa että tilapäisissä hoitojärjestelyissä. Ryhmäperhepäivähoidossa ei myöskään ole mahdollista hoitaa samanaikaisesti enempää kuin 12 lasta kerrallaan riippumatta hoitajien määrästä. Tästä ei voi poiketa keskimääräisten hoitopäivien vähäisyyden vuoksi. Henkilöstön määrän mitoituksessa tulee varautua etukäteen henkilöstön poissaoloihin sairaus- ja vuosilomien sekä esimerkiksi koulutukseen osallistumisten vuoksi eikä suhdeluvuista poikkeaminen näistä syistä ole sallittua. Saman päivän aikana tapahtuviin poissaoloihin tulee pyrkiä saamaan sijainen mahdollisimman pian. Kunnan on huolehdittava siitä, että perhepäivähoitajille on toimiva varahoitojärjestelmä vuosilomien, sairaspoissaolojen tai muiden poissalojen ajaksi.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti erityistä huomiota siihen, että ryhmäkokoa rajoittavien normien tarkoituksena on lapsen edun toteuttaminen turvaamalla laadukas hoito. Jos lapsiryhmä on liian suuri, ei henkilökunnalla ole mahdollisuutta taata lasten turvallisuutta. Kunnan, työnantajien tai vanhempien intressit ovat tällöin lapsen etuun nähden toissijaisia. Kyse on heikomman osapuolen suojaamisesta ja tästä syystä normit ovat ehdottomia. Kunnan ei tulekaan osoittaa hoitohenkilökunnan poissaolon vuoksi lapselle sellaista varahoitopaikkaa, jossa ryhmäkoko tämän vuoksi muodostuisi sallittua suuremmaksi. Mikäli lasta ollaan tuomassa hoitoon sovituista hoitoajoista poiketen ja sen seurauksena suurin sallittu ryhmäkoko ylittyisi, ei lasta saa ottaa vastaan päivähoitoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.