21.10.2009

Toimeentuloturva - Sähköinen asiointi - Sosiaaliturva

Toimeentulotukihakemus tulee voida jättää myös sähköisesti

Kantelijan mukaan hänen sähköisesti jättämäänsä toimeentulotukihakemusta ei ollut suostuttu käsittelemään sosiaalivirastossa. Asiasta saatujen selvitysten jälkeen jäi epäselväksi, oliko kantelijalle todettu näin vai oliko tällöin vain viitattu hakemuksen mahdollisiin puutteisiin ja niiden täydentämiseen hakemuksen käsittelemiseksi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi kuitenkin, että toimeentulotuki voidaan sähköisestä asioinnista annetun lain nojalla lähettää myös sähköpostitse. Mikäli hakemus on puutteellinen, tulee sosiaaliviraston lähettää hakijalle yksilöity täydennyskehotus. Joka tapauksessa hakemus on käsiteltävä toimeentulotuesta annetun lain säännösten mukaisesti. Samassa yhteydessä apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että viivytyksetöntä käsittelyä edellyttävien toimeentulotukiasioiden niin vaatiessa on sosiaalilautakunnan kokous järjestettävä myös mahdollisen kesätauon tai muun kokousten välisen tauon aikana.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.